Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou „Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!“. Prednáška sa uskutoční 27. februára 2018 (utorok) o 13:00 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF. Anotácia Zámerom prednášky je stručný prehľad tanečných tendencií v druhej polovici…

Hommage à Marián Varga

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva štvrtok 12. októbra  2017 o 14:45 v rámci cyklu CULTUROLOGOS do posluchárne H-115, Hodžova ul. 1 na prednášku hudobného estetika, kulturológa a experimentálneho skladateľa prof. PhDr.  Júliusa Fujaka, PhD.: „Hommage a MARIÁN VARGA. Na  margo niektorých aspektov jeho (ne)známej hudby„. Po jej skončení si záujemcovia budú môcť…

Prieniky inšpirácií – Ne/náhodné filozofické stretnutia

Esejistika, špecifickosť žánru, jeho ohrozenosť v súčasnom akademickom svete Interdisciplinarita, prekračovanie hraníc žánru a aj disciplíny v eseji Ako sa prejavuje toto prestupovanie hraníc vo vybraných dielach a v esejistickej tvorbe hostí diskusie Katedra kulturológie a Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky pozýva na diskusiu v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Diskutujúcimi bude filozofka, esejistka, prozaička a vysokoškolská…

Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.: „Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality“. Prednáška sa uskutoční v utorok 7. novembra  2017 o 13:00 v rámci cyklu CULTUROLOGOS v posluchárni H-115 (Hodžova ul. 1).  Anotácia: Prednáška sa bude venovať fenoménu transkulturality v kontexte každodennej skúsenosti  s inakosťou, ktorá…

Sondáž Adamčiaka

Katedra kulturológie Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa. PROGRAM Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. – In(tro)dukcia Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU…

Literárne vlnenie 2016

Katedra kulturológie a klub Metanoia Vás pozývajú na autorské čítanie a diskusiu Literárne vlnenie 2016, ktoré sa koná v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos a Nitrianskych literárno-filozofických večerov. Na autorskom čítaní sa zúčastní Peter Šulej, Michal Habaj a Katarína Kucbelová. Podujatie moderuje Marek Debnár. Literárne vlnenie sa koná 15.11.2016 o 18:30 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF…

Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti

Dňa 25. 4. 2016 sa na Hodžovej 1 uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Culturologos. Prednášajúcou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Gabašová, PhD., ktorá sa predstavila s témou „Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti“. Anotácia prednášky: Pohľadom iných, s ktorým sme konfrontovaní, pohľadom nás samých hľadíme pred (na) seba a iných, ale jeden z najvýznamnejších dánskych mysliteľov, teológ, filozof Søren Aabye…

Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS. Prednáška sa uskutoční 22. marca 2016 (utorok) o 11.00 hod. v  miestnosti Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF (UTA, B. Slančíkova 1, Nitra).   Prednášajúcim bude Mgr. Milan Zvada, MA, ktorý sa predstaví s témou „Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku“.   Anotácia prednášky:…

POSTMUTART HEVHETIA FEST 06

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v Pavilóne hudby v rámci POSTMUTART HEVHETIA FEST 06 uskutočnila prednáška z cyklu Culturologos. Išlo o vedecké kolokvium s názvom Komprovizovanie hudbou a umením, v rámci ktorého prednášali: Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD. Mgr. Alena Čierna, PhD. Mgr. Pavol Brezina, PhD. Anotácie k prednáškam: Prof. PhDr. Július…