Cieľom podujatia Kultúrne potulky je realizácia besedy s vybranou významnou slovenskou osobnosťou kultúrneho, umeleckého alebo odborného života. Podujatie predstavuje praktický výstup výučby predmetu Projektovanie kultúrnych aktivít, ktorý je povinne voliteľným predmetom v letnom semestri Katedry kulturológie pre 1. ročník magisterského štúdia. Prednášky, resp. praktické cvičenia v priebehu semestra majú praktické vyvrcholenie realizáciou kultúrneho podujatia určeného pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale aj pre širšiu verejnosť. Študenti realizáciou podujatia získavajú  vedomosti o fungovaní kultúrnych inštitúcií, o spolupráci s odborníkmi v profesionálnom prostredí a predovšetkým praktické skúsenosti s komplexnou organizáciou kultúrneho podujatia po všetkých stránkach.

Hostia:
Marián Čekovský (2011), Kamil Peteraj (2012), Richard Rikkon (2013), Táňa Pauhofová (2014), hosť  Dano Heriban (2015), Samuel Spišák (2016), Zuzana Kronerová (2017), Adela a Viktor Vinczeoví (2018)