Katedra sa každoročne účastní Dňa otvorených dverí Univerzity Konštantína Flozofa v Nitre, v rámci ktorého sa bližšie predstavuje verejnosti. Podujatie sa koná každý rok vo februári. Okrem oficiálnej prezentácie katedry je pre záujemcov o štúdium na katedre pripravený špeciálny program v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF, v rámci ktorého sa predstavia študenti so svojimi projektmi a umeleckými aktivitami. Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do diania a života na katedre a komunikovať s pedagógmi a študentmi jednotlivých ročníkov.

Termín konania:  22 novembra 2019 od 10:00 – 12:00

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, Boženy Slančíkovej 1, Nitra

Katedra kulturológie opäť otvorí svoje brány maturantom a  potenciálnym študentom v rámci projektu dňa otvorených dverí. Aj tento rok sme si pre Vás pripravili veľmi zaujímavý, pestrý a obohacujúci kulturologický program.

Program:

-prednáška o vybraných aspektoch ukrajinskej kultúry (tlmočená z ukrajinčiny do slovenčiny)

-ukážka ukrajinských filmov a piesní

-ochutnávka tradičných ukrajinských jedál

Dozviete sa o kozáckej minulosti Ukrajiny, o vyšivanke, boršči, hodnote slobody pre ukrajinskú spoločnosť a oveľa viac. Spoznajte túto nádhernú kultúru a objavujte spolu s nami mieru vzájomných kultúrnych podobností a odlišností a platformu pre spoločný dialóg a inšpiráciu.

Na pozadí pripravovaného programu spoznáte krásu kulturologického bádania, pestrosť jej pohľadov a študijného programu, funkčnosť a osobitný význam, ktorý má kulturológia pre spoločnosť. Dozviete sa o možnostiach uplatniť sa v po ukončení štúdia v praxi. Môžete sa stretnúť a porozprávať s pedagógmi katedre a tiež so študentmi bakalárskeho a magisterského štúdia.    

Prednášku a praktické ukážky pre Vás pripravujú študenti Katedry teórie a histórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove, ktorí sú u nás na mobilite cez projekt Erasmus+ KA107.

Tešíme sa na vás.