Katedra sa každoročne účastní Dňa otvorených dverí Univerzity Konštantína Flozofa v Nitre, v rámci ktorého sa bližšie predstavuje verejnosti. Podujatie sa koná každý rok vo februári. Okrem oficiálnej prezentácie katedry je pre záujemcov o štúdium na katedre pripravený špeciálny program v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF, v rámci ktorého sa predstavia študenti so svojimi projektmi a umeleckými aktivitami. Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do diania a života na katedre a komunikovať s pedagógmi a študentmi jednotlivých ročníkov.

Termín konania:  13. februára 2020 od 10:00 – 12:00

Miesto:

Katedra kulturológie opäť otvorí svoje brány maturantom a  potenciálnym študentom v rámci projektu dňa otvorených dverí. Aj tento rok sme si pre Vás pripravili veľmi zaujímavý, pestrý a obohacujúci kulturologický program.

Program:

Pripravuje sa.