Galéria na schodoch Katedry kulturológie FF UKF v Nitre bola založená v roku 2013. Je situovaná v špecifických priestoroch, na ktoré odkazuje aj jej samotné pomenovanie.

Od jej vzniku v nej vystavovali viaceré významné osobnosti slovenského a zahraničného výtvarného umenia, ako sú napríklad Miroslav Cipár, Karol Kállay, Otto Szabó, Ľubica Malovecká, Jozef Sušienka, Miloš Prekop, Petra Štefanková, Marián Komáček, Ivan Kováčik, Naďa Rappensbergerová, Zoltán Enzoe Nagy, viacerí výtvarníci z Kovačice a podobne. V Galérii na schodoch bolo tiež realizovaných viacero prezentačných a kolektívnych výstav.

Galéria je prístupná aj tvorbe študentov. V rámci výstavy s názvom Filthy Monkeys photography bola prezentovaná okrem iných aj tvorba Petra Duchoňa, študenta Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, či samostatná výstava fotografií Lenky Lukačovičovej. Študenti celkovo výrazne dotvárajú charakter Galérie na schodoch, napríklad participáciou na organizácii vernisáží, tvorbou kurátorských príspevkov.

Okrem profesionálnych výstav bývajú priestory Galérie na schodoch využívané aj na prezentáciu projektov iných katedier FF UKF v Nitre.