Cena rektora UKF

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2023/2024 v Aule UKF v Nitre 25. 9. 2023 bola udelená prof. PhDr. Júliusovi Fujákovi, PhD. Cena rektora UKF 2022 za umelecký výstup  – hudobné, resp. hudobno-intermediálne diela „Transparent Sculptures“ a „transVAXitions! – fusion abstract cabaret“ (obidve diela vydalo vydavateľstvo Hevhetia 2022).

Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost a nosný program pro budoucnost

Katedra romanistiky a Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozývajú v rámci cyklu prednášok Culturologos vo štvrtok 2. júna 2022 o 16:30, FF UKF Hodžova ul. 1, Nitra do posluchárne H-115 na prednášku významnej osobnosti, riaditeľa Pražského lingvistického krúžku v Prahe Doc. RNDr. Tomáša Hoskovca, CSc. s názvom „Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost…

Prednáška v rámci vedeckého cyklu Culturologos „Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“

Dňa 13. 4. 2022 sa v rámci vedeckého cyklu Culturologos uskutočnila prednáška vzácnej osobnosti zo zahraničia Dr. Professor Madaeva Shahnoza Amanullaevna (The Department of Philosophy and Logic, National University of Uzbekistan Named after Mirzo Ulugbek) s názvom “Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“. Foto: Paulína Grolmusová

Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás 13. 4. 2022 o 13:00 (Hodžova ul. 1, Nitra, H-115)  pozýva v rámci cyklu Culturologos,  na prednášku s názvom „Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“. Prednáša Dr. Professor Madaeva Shahnoza Amanullaevna (The Department of Philosophy and Logic, National University of Uzbekistan Named after Mirzo Ulugbek). Anotácia: In post-Soviet Uzbekistan,…

Workshop ukrajinského jazyka

Pozývame Vás na workshop ukrajinského jazyka, ktorý sa uskutoční 24.3.2022 a 31.3.2022 o 14.45-16.15 v miestnosti P9 (Tr. A. Hlinku 1). V rámci podujatia sa účastníci oboznámia so základmi komunikácie v ukrajinskom jazyku a rozvinú svoju schopnosť počúvať daný jazyk s porozumením. Podujatie je určené študentom a pedagógom.