Erasmus+ seminár

Dávame do pozornosti, že v súvislosti s prihláškami na zahraničné mobility pre budúci akademický rok 2019/2020 Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF organizuje informačný Erasmus+ seminár, ktorý sa bude konať budúci týždeň v utorok, 2. apríla o 13,30 v aule UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.

Výsledky katedrového kola Študenskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti 2019

VEDECKÁ SEKCIA: Termín konania: 13.3. 2019 o 09.00 hod., UTA FF UKF v Nitre Zloženie odbornej komisie: Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.Členovia: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Andrea Olejárová, Bc. Katarína Truchlá (1. ročník Mgr.),Noemi Halasová (1. ročník Bc.) 1. miesto – Matúš Marchyn (2. ročník Mgr.) Názov práce: „Trampoty“ s ideálom…

Prednáška a prezentácia Mgr. Petra Milčáka, PhD.

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva utorok 12. marca 2019 do Univerzitného tvorivého ateliéru, B. Slančíkovej 1, Nitra
o 13:00 na prednášku:
„Slovenská nezávislá kultúra a literatúra po roku 1989“
a o 20:00 na prezentáciu:
„Profil vydavateľstva Modrý Peter“
Podujatie bude spojené s uvedením knižnej monografie doc. Zoltána Rédeya, PhD.: Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca (Poézia Ivana Štrpku)

Deň otvorených dverí na katedre kulturológie

Ani tento rok sme nezabudli otvoriť brány uchádzačom o vysokoškolské štúdium na našej katedre a hovorili o všetkom čo sa nás týka a formuje spoločný inšpiratívny dialóg. Univerzitný tvorivý ateliér – naše laboratórium kultúry a umenia – privítal študentov aj pedagógov a stal sa svedkom nesmierne pútavého programu.