Dr. Zsolt Sőrés – Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today’s Live Sound Art and Experimental Music – from Metamoprhs to Reality

Katedra kulturológie Vás pozýva na prednášku v cykle Culturologos. Prednášajúcim tentokrát bude Dr. Zsolt Sőrés (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music Media Art Department, Budapešť, Maďarsko). Názov prednášky je „Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today’s Live Sound Art and Experimental Music – from Metamoprhs to Reality“.

Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., z Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky s témou „Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv“. Prednáška sa uskutoční 9. apríla 2018 (utorok) o 13:00 na Hodžovej 1, FF UKF, miestnosť H-115. Anotácia Prienik ľudsko-právneho diskurzu do…

Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou „Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!“. Prednáška sa uskutoční 27. februára 2018 (utorok) o 13:00 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF. Anotácia Zámerom prednášky je stručný prehľad tanečných tendencií v druhej polovici…

Hommage à Marián Varga

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva štvrtok 12. októbra  2017 o 14:45 v rámci cyklu CULTUROLOGOS do posluchárne H-115, Hodžova ul. 1 na prednášku hudobného estetika, kulturológa a experimentálneho skladateľa prof. PhDr.  Júliusa Fujaka, PhD.: „Hommage a MARIÁN VARGA. Na  margo niektorých aspektov jeho (ne)známej hudby„. Po jej skončení si záujemcovia budú môcť…

Prieniky inšpirácií – Ne/náhodné filozofické stretnutia

Esejistika, špecifickosť žánru, jeho ohrozenosť v súčasnom akademickom svete Interdisciplinarita, prekračovanie hraníc žánru a aj disciplíny v eseji Ako sa prejavuje toto prestupovanie hraníc vo vybraných dielach a v esejistickej tvorbe hostí diskusie Katedra kulturológie a Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky pozýva na diskusiu v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Diskutujúcimi bude filozofka, esejistka, prozaička a vysokoškolská…

Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.: „Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality“. Prednáška sa uskutoční v utorok 7. novembra  2017 o 13:00 v rámci cyklu CULTUROLOGOS v posluchárni H-115 (Hodžova ul. 1).  Anotácia: Prednáška sa bude venovať fenoménu transkulturality v kontexte každodennej skúsenosti  s inakosťou, ktorá…

Sondáž Adamčiaka

Katedra kulturológie Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa. PROGRAM Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. – In(tro)dukcia Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU…