Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
vedúci Oddelenia kulturológie
e-mail: jpalitefka@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 351
označenie kancelárie: HO 00016

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
interný pracovník
e-mail: jfujak@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
interný pracovník
e-mail: mballay@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 351
označenie kancelárie: HO 000016

Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
interná pracovníčka
e-mail: emoravcikova2@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Krístína Jakubovská, PhD.
interná pracovníčka
e-mail:kjakubovska@gmail.com, kjakubovska@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Ingrida Hudecová
interná doktorandka
e-mail: ingrida.hudecova@ukf.sk
telefón:+421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030


Mgr. Jana Kollárová
sekretariát ÚMKTKE
e-mail: jkollarova@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 361
označenie kancelárie: HO 00011