doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
vedúci Katedry kulturológie
e-mail: mballay@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 351
označenie kancelárie:HO00016

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
zástupca vedúceho katerdy
e-mail: jpalitefka@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 355
Označenie kancelárie:HO000040

Mgr. Ľudmila Molnárová
sekretariát
e-mail: lmolnarova@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 352
označenie kancelárie:HO00015

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
interný pracovník
e-mail: jfujak@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
interná pracovníčka
e-mail: emoravcikova2@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
interná pracovníčka
e-mail: kgabasova@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr. Krístína Jakubovská, PhD.
interná pracovníčka
e-mail:kjakubovska@gmail.com, kjakubovska@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Lucia Valková
interná doktorandka
e-mail:l.valkova88@gmail.com
telefón:+421 37 6408 374
označenie kancelárie:HO 001100

Mgr.art. Michal Kočiš
interný doktorand
e-mail:michal.kocis@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr. Andrea Olejárová
interná doktorandka
e-mail: andrea.olejarova@ukf.sk
telefón:+421 37 6408 374
označenie kancelárie:HO 001100

Mgr. Angélica Albuerne Gayo
interná doktorandka
e-mail: churrichusqui@gmail.com
telefón:+421 37 6408 374
označenie kancelárie:HO 001100