Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
vedúci Katedry kulturológie
e-mail: jpalitefka@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 351
označenie kancelárie: HO 00016

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
zástupca vedúceho katedry
e-mail: mballay@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 374
Označenie kancelárie: HO 001100

Mgr. Ľudmila Molnárová
sekretariát
e-mail: lmolnarova@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 352
označenie kancelárie: HO 00015

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
interný pracovník
e-mail: jfujak@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Doc. Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
interná pracovníčka
e-mail: kgabasova@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
interná pracovníčka
e-mail: emoravcikova2@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Krístína Jakubovská, PhD.
interná pracovníčka
e-mail:kjakubovska@gmail.com, kjakubovska@ukf.sk
telefón: +421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Adriana Švajdová
interná doktorandka
e-mail: adka.svajdova@gmail.com
telefón:+421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr.art. Michal Kočiš
interný doktorand
e-mail:michal.kocis@ukf.sk
telefón : +421 37 6408 354
označenie kancelárie: HO 000030

Mgr. Ingrida Hudecová
interná doktorandka
e-mail: ingrida.hudecova@ukf.sk
telefón:+421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040

Mgr. Angélica Albuerne Gayo
interná doktorandka
e-mail: churrichusqui@gmail.com
telefón:+421 37 6408 355
označenie kancelárie: HO 000040