Informácie o priebehu rigorózneho pokračovania štúdia nájdete na stránke:
 
https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie/dolezite-informacie

Témy rigoróznych prác 2018/2019

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Príbehy Nitrianskej školy (estetiky, semiotiky a kulturológie) v 21. storočí

Kulturologická reflexia nezávislej kultúry a umenia vybraného slovenského mesta (resp. lokality) po roku 1989

Osobitosť hudobnej tvorby Mariána Vargu v polyštýlových kontextoch a súvislostiach

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Pluralita kultúrnych hodnôt v súčasnej divadelnej kultúre

Tematika totalitných režimov v súčasnej inscenačnej praxi

Významové dosahy rezidenčných pobytov umelcov v nezávislých kultúrnych centrách

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Hypernarcizmus ako metafora súčasnosti

Marc Augé: Ne-miesta kultúry – kulturologická reflexia

Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.

Identita a značka Slovenska v prostredí interkultúrnej komunikácie

Východiská mediálnych zákonov v podmienkach Slovenskej republiky

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

Nomádstvo ako súčasný životný štýl

Obrazy ženstva vo vybranej mytológii

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Pravda a emócie v post-faktuálnej spoločnosti

Strach  v kultúre: fámy, falošné správy a konšpiračné teórie

„Fake-news“ ako hrozba pre demokraciu alebo prejav morálnej paniky?

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Udalosti v súčasnej Európe v kontexte diela Oswalda Spenglera

Gustave Le Bon a jeho teória masovej spoločnosti