Cena Pavla Straussa sa udeľuje od roku 2005 významným slovenským osobnostiam za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. Myšlienka odovzdávať ceny je pomenovaná po vzácnej nitrianskej osobnosti hlbokého intelektuálneho rozmeru, po humanistovi, filozofovi, spisovateľovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (1912–1994). Vznikla na pôde Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pri ktorej pôsobí i Kulturologická spoločnosť. Iniciátorom myšlienky udeľovania ceny pomenovanej po tomto významnom humanistovi bol od roku 2005 prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Litt. D..

Ceny Pavla Straussa pravidelne udeľuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, všetky jej fakulty – Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, ďalej  Katedra kulturológie FF UKF v Nitre a Kulturologická spoločnosť.

Nominantov na Cenu Pavla Straussa navrhujú študenti a pedagógovia Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj členovia Kulturologickej spoločnosti. Koneční laureáti vzídu z ich tajného hlasovania.

Už viac než desaťročie trvajúca tradícia udeľovania Cien Pavla Straussa dopomáha šíriť Straussovo posolstvo hlbokej ľudskosti, humánnosti, kultúrnosti a umenia.

Laureáti ceny:
Ján Chryzostom Korec, Emília Vášáryová (2005), Milan Rúfus, Peter Dvorský (2006), Jaroslav Siman, Peter Michalica (2007), Miroslav Cipár, Pavol Hammel (2008), Štefan Nosáľ, Karol Kállay (2009), Ladislav Burlas, Jozef Bednárik (2010), Viliam Turčány, Božidara Turzonovová (2011), Jozef Ciller, Darina Laščiaková (2012), Július Rybák, Jozef Leikert (2013), Vladimír Godár, Peter Liba (2014), Tibor Žilka, Viera Dubačová (2015), Anton Srholec in memoriam, Marián Varga (2016)

Ceny Pavla Straussa 2011-2012

Do zoznamu držiteľov Cien Pavla Straussa pribudli ďalšie mená. Ocenení boli básnik a prekladateľ Viliam Turčány, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková, scénograf Jozef Ciller a herečka Božidara Turzonovová. Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bolo vystúpenie husľového virtuóza Dalibora Karvaya, klavírneho virtuóza Richarda Rikkona a skupiny Javory s Hanou a Petrom Ulrychovcami. Odovzdávanie Cien Pavla Sraussa sa…