Informácie pre uchádzačov:

Uchádzači sa prihlasujú na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v
stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže
uchádzač prihlásiť vyplnením prihlášky v písomnej forme a v  elektronickej
forme.

Bližšie informácie na:

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia-2020-2021
https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy
https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 30. apríla 2020 (na internom štúdiu do 15.8.2020)

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)

Magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 30. apríla 2020 (na internom štúdiu do 15.8.2020)

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 2 roky (externou formou 3 roky)