Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

vedecká konferencia v rámci rovnomenného projektu VEGA 1/0282/18

9. – 11. októbra 2019

UNI klub UKF, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra

Vedecko-organizačný výbor:

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.

kontakt: nezkultum@gmail.com