Výsledky vedeckého kola ŠVOUČ konanej dňa 22.3. 2021 na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre

1. miesto: Bc. Anna Kertészová:  Vplyvy globalizácie  v performatívnom umeníŠkoliteľka: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.Oponentka: Mgr.art Dominika Krajčovičová, DiS. art. 2. miesto: Bc. Andrea Garajová:  Nebezpečenstvo kybergroomingu a neobmedzeného pohybu mládeže vo sfére sociálnych médiíŠkoliteľka: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.Oponentka: Mgr. Andrea Olejárová 3. miesto: Terézia Slabejová: Prečo vnímame svet čierno-bieloŠkoliteľka: Mgr. Andrea OlejárováOponent: Mgr. Katarína, Gabašová, PhD.…

Sónická fotografia ako stopa kairos & zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe

Dňa 1. 10. 2020 sa uskutočnila prednáška prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. s názvom „Sónická fotografia ako stopa kairos & zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe“ v rámci cyklu Culturologos. Prednáška bola spojená s prezentáciou knižnej publikácie Július Fujak, Ľubomír Pavelka et. al.: „Hermovo ucho & PostmutArt (1999 – 2019). 2 dekády oného umenia.“ (FF…