Petra Kováčiková: Absolventka kulturológie na stáži v pražskom nezávislom kultúrnom centre MeetFactory

Ako študentka kulturologie, som sa rozhodla svoj posledný semester na VŠ stráviť na stáži a efektívne tak využiť toto, v podstate, „voľno“. Štúdium kulturológie ti ponúka veľa rozmanitých tém a podnetov, mňa zaujíma téma nezávislých kultúrnych centier,o ktorých som písala aj svoju diplomovú prácu. Zároveň som sa rozhodla využiť možnosť Erasmus+ stáže v jednom takomto nezávislom kultúrnom centre, konkrétne v MeetFactory v Prahe a využila tak možnosť vyskúšať si ako to v takom NKC funguje na vlastnej koži.

Výsledky katedrového kola Študenskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti 2019

VEDECKÁ SEKCIA: Termín konania: 13.3. 2019 o 09.00 hod., UTA FF UKF v Nitre Zloženie odbornej komisie: Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.Členovia: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Andrea Olejárová, Bc. Katarína Truchlá (1. ročník Mgr.),Noemi Halasová (1. ročník Bc.) 1. miesto – Matúš Marchyn (2. ročník Mgr.) Názov práce: „Trampoty“ s ideálom…

Prednáška a prezentácia Mgr. Petra Milčáka, PhD.

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva utorok 12. marca 2019 do Univerzitného tvorivého ateliéru, B. Slančíkovej 1, Nitra
o 13:00 na prednášku:
„Slovenská nezávislá kultúra a literatúra po roku 1989“
a o 20:00 na prezentáciu:
„Profil vydavateľstva Modrý Peter“
Podujatie bude spojené s uvedením knižnej monografie doc. Zoltána Rédeya, PhD.: Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca (Poézia Ivana Štrpku)