Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

vedecká konferencia v rámci rovnomenného projektu VEGA 1/0282/18

9. októbra 2019

Sieň Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku 1 (3.poschodie), Nitra

8:15 – 8:55 Registrácia účastníkov

9:00  Príhovor dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa

doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD.

9:10  Úvodné slovo: Július Fujak

9:25 – 10:20

(moderuje Július Fujak)

Jozef Pauer: Čo znamená nezávislosť?

Pavol Sucharek: Meditácia. Implózia myslenia.

diskusia

10:20 – 10:35 prestávka

10:35 – 12:00

(moderuje Miroslav Ballay)

Katarína Gabašová: Dilematická povaha slobody (nezávislosti) v súčasnej kultúre.

Martin Štúr: Zmeny chápania nezávislosti a hodnoty umenia, predovšetkým literatúry, a jeho miesta v kultúre na Slovensku po roku 1989 v kontexte upadania chápania filozofie a humanitných vied.

Jozef Palitefka: Chápanie slobody a nezávislosti (u vybraných autorov).

diskusia

12:00 – 13:15 obedňajšia prestávka

13:15 – 15:00

(moderuje Erika Moravčíková)

Petra Fornayová: Vidieť a myslieť.

Miroslav Ballay: Pragmatické dosahy rezidenčných umeleckých pobytov na vidieku (Autopsia z konkrétneho pobytu ako prípadová sondáž).

Jozef Puškár: Aspekty nezávislosti v súčasnom (slovenskom) divadle.

Martina Pecková Černá: České „nezávislé“ divadlo po roce 1989.

diskusia

15:00 – 15:15 prestávka

15:15 – 17:00

(moderuje Jozef Palitefka)

Katarína Cvečková: Intermedialita ako jedna z tendencií súčasnej nezávislej divadelnej scény.

Július Fujak: Ambivalentnosť vnútornej slobody v súradniciach nezávislej (hudobnej) kultúry na Slovensku: Milan Adamčiak a Marián Varga.

Ondrej Veselý: Individuálna nezávislosť v hudobnej kultúre (nielen) u nás pred rokom 1989 a v súčasnosti.

Radoslav Lakoštík: Post-rock: genéza a súčasný stav (ne)žánrového hudobného fenoménu na Slovensku.

diskusia a záver 1. dňa rokovania

18:30 off program

Univerzitný tvorivý ateliér – UTA, B. Slančíkovej 1, Nitra

Petra Fornayová: Všetko čo mám rada

Sólový projekt známej slovenskej choreografky a tanečníčky je fúziou divadla, tanca a dokumentárneho filmu o subjektívnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja – sústrediť sa na to, čo máme radi.

koncept, réžia, interpretácia: Petra Fornayová
dramaturgia, výber hudby: Peter Šulej
video: Adam Hanuljak
vizuálny dizajn: Ján Ptačin

Predstavenie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

10. októbra 2019

Sieň Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku 1 (3.poschodie), Nitra

9:00 – 10:45

(moderuje Katarína Gabašová)

Milan Zvada: Záhrada a jej kultúrny program ako odozva na umelecký dopyt, spoločenské premeny a potrebu komunitného rozvoja v meste a regióne (2010-2018).

Július Fujak – Michal Kočiš: Kultúra „zdola a svojpomoci“ v Nitre – iniciatívy miestnych nezávislých kultúrnych komunít v súčasnosti.

Veronika Moravčíková: Význam hodnotenia a porovnávania nezávislých kultúrnych centier – úvod do problematiky ich benchmarkingu.

Michal Kočiš: Podoby a charakter novovznikajúcich nezávislých kultúrnych iniciatív.

diskusia

10:45 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:20

(moderuje Veronika Moravčíková)

Zoltán Rédey: Nezávislosť literatúry – literatúra nezávislosti (Slovenská knižná kultúra a umenie po roku 1989).

Jaroslav Šrank: Recepcia experimentálnej poézie v slovenskej literatúre po roku 1989 (Vo vzťahu k básnickej tvorbe Milana Adamčiaka).

Tomáš Lietavec: Súčasná slovenská poézia v rukách nezávislých vydavateľských iniciatív (Sondy, kontexty, reflexie).

12:20 – 13:30 obedňajšia prestávka

13:40 – 16:00

(moderuje Zoltán Rédey)

Erika Moravčíková: O médiách, dôvere a nedôvere (Poznámky k problematickému vymedzeniu pojmu alternatívne/nezávislé médiá v kontexte postfaktuálnej éry).

Juraj Skačan: Postpravda, náboženská pravda a digitálnymi médiami podnecovaná individualizácia náboženstva u jednotlivca.

Andrea Olejárová: Informácie v digitálnom veku: Sondáž do vzťahu medzi participačnou kultúrou a nezávislosťou mediálnej produkcie v internetovom prostredí.

Lucia Valková: (Ne)závislosť projektu vlastnej identity v kontexte LGBT+ minorít.

diskusia a záver 2. dňa rokovania

18:30 off program

Univerzitný tvorivý ateliér – UTA, B. Slančíkovej 1, Nitra

Co-improvizácie v priamom prenose…

Miloš Železňák (elektrická gitara)– sólový koncert

& hostia v kóde:

Ondrej Veselý (akustická gitara)

Martina Janegová (klavír a i.)

koncept a koordinácia: Július Fujak (zvukové objekty)