Culturologos je cyklus vedeckých prednášok s medzinárodnou účasťou organizovaný Katedrou kulturológie UKF v Nitre. Prvá prednáška sa konala 25.3. 2013, prednášajúcim bol zakladateľ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, emeritný rektor UKF v Nitre, literárny vedec, kritik a kulturológ prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.

Culturologos ponúka priestor prezentovať svoje výskumy z oblasti kulturológie a príbuzných odborov pozvaným hosťom zo Slovenska, zo zahraničia, ako aj interným vedeckovýskumným, vedecko-pedagogickýcm pracovníkom našej univerzity a študentom doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania. O prednášajúcich rozhoduje celé plénum katedry na poradách.

Odbornými garantmi vedeckého cyklu Culturologos sú: prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

V rámci tohto vedeckého cyklu prednášali o. i. AMY KNOLES (California Institute of Arts v Los Angeles, USA), DR. YASEMIN AKIŞ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Turecko), DR. EUFRASIO PRATES, PHD. (BRA) University of Brasília – Art Institute), DOC. PHDR. MARTIN SOUKUP a DOC. PHDR. VÁCLAV SOUKUP, CSC. (obaja Karlova Univerzita, Praha), DOC. PHDR. MAREK HRUBEC, PHD. (Filozofický ústav Akadémie vied Českej Republiky, Praha), PHDR. DAGMAR PODMAKOVÁ, CSC. (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava), MGR. MIROSLAV HAĽÁK, PHD.(Rakúska národná galéria Belvedere, Videň, Rakúsko), ZSOLT SŐRÉS (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music, Media Art Department, Budapešť, Maďarsko), MGA. EDGAR OMAR ROJAS RUIZ PHD. (Mexiko).

Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost a nosný program pro budoucnost

Katedra romanistiky a Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozývajú v rámci cyklu prednášok Culturologos vo štvrtok 2. júna 2022 o 16:30, FF UKF Hodžova ul. 1, Nitra do posluchárne H-115 na prednášku významnej osobnosti, riaditeľa Pražského lingvistického krúžku v Prahe Doc. RNDr. Tomáša Hoskovca, CSc. s názvom „Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost…

Prednáška v rámci vedeckého cyklu Culturologos „Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“

Dňa 13. 4. 2022 sa v rámci vedeckého cyklu Culturologos uskutočnila prednáška vzácnej osobnosti zo zahraničia Dr. Professor Madaeva Shahnoza Amanullaevna (The Department of Philosophy and Logic, National University of Uzbekistan Named after Mirzo Ulugbek) s názvom “Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“. Foto: Paulína Grolmusová

Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás 13. 4. 2022 o 13:00 (Hodžova ul. 1, Nitra, H-115)  pozýva v rámci cyklu Culturologos,  na prednášku s názvom „Contemporary Uzbekistan: tradition, culture, identity“. Prednáša Dr. Professor Madaeva Shahnoza Amanullaevna (The Department of Philosophy and Logic, National University of Uzbekistan Named after Mirzo Ulugbek). Anotácia: In post-Soviet Uzbekistan,…

Tvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomia

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás 1. 12. 2021 o 16:30 pozýva v rámci cyklu Culturologos  na on-line prednášku s názvom „Tvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomia“. Prednáša M. A. Vladimír Lobotka (externý doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre). Link na uvedené podujatie nájdete tu:  https://meet.ukf.sk/Culturologos_1_12_2021_Lobotka Anotácia: Naša doba je vzhľadom na povahu veľkých existenčných…

Čas slobodného hľadania alternatív (Nezávislá rocková scéna 90. rokov made in SK & CZ)

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva 27. 10. 2021 o 16:30 v rámci cyklu Culturologos, Hodžova ul. 1, Nitra (H-115) na prednášku prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD.: „Čas slobodného hľadania alternatív (Nezávislá rocková scéna 90. rokov made in SK & CZ)“.V závere spojené s projekciou tematického krátkometrážneho filmu „Otváram dvere a neviem, čo…

Sónická fotografia ako stopa kairos & zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe

Dňa 1. 10. 2020 sa uskutočnila prednáška prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. s názvom „Sónická fotografia ako stopa kairos & zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe“ v rámci cyklu Culturologos. Prednáška bola spojená s prezentáciou knižnej publikácie Július Fujak, Ľubomír Pavelka et. al.: „Hermovo ucho & PostmutArt (1999 – 2019). 2 dekády oného umenia.“ (FF…

Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)

rdečne Vás pozývame na prednášku v rámci vedeckého cyklu Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Hosťom tentoraz bude legendárny tvorca českého folku, režisér, architekt a významná osobnosť českej kultúry a umenia Ing. arch. Vladimír MERTA. (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha; Katedra animované tvorby Filmová akademie múzických umění, Praha)