Culturologos je cyklus vedeckých prednášok s medzinárodnou účasťou organizovaný Katedrou kulturológie UKF v Nitre. Prvá prednáška sa konala 25.3. 2013, prednášajúcim bol zakladateľ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, emeritný rektor UKF v Nitre, literárny vedec, kritik a kulturológ prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.

Culturologos ponúka priestor prezentovať svoje výskumy z oblasti kulturológie a príbuzných odborov pozvaným hosťom zo Slovenska, zo zahraničia, ako aj interným vedeckovýskumným, vedecko-pedagogickýcm pracovníkom našej univerzity a študentom doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania. O prednášajúcich rozhoduje celé plénum katedry na poradách.

Odbornými garantmi vedeckého cyklu Culturologos sú: prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

V rámci tohto vedeckého cyklu prednášali o. i. AMY KNOLES (California Institute of Arts v Los Angeles, USA), DR. YASEMIN AKIŞ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Turecko), DR. EUFRASIO PRATES, PHD. (BRA) University of Brasília – Art Institute), DOC. PHDR. MARTIN SOUKUP a DOC. PHDR. VÁCLAV SOUKUP, CSC. (obaja Karlova Univerzita, Praha), DOC. PHDR. MAREK HRUBEC, PHD. (Filozofický ústav Akadémie vied Českej Republiky, Praha), PHDR. DAGMAR PODMAKOVÁ, CSC. (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava), MGR. MIROSLAV HAĽÁK, PHD.(Rakúska národná galéria Belvedere, Videň, Rakúsko), ZSOLT SŐRÉS (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music, Media Art Department, Budapešť, Maďarsko), MGA. EDGAR OMAR ROJAS RUIZ PHD. (Mexiko).

Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou „Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!“. Prednáška sa uskutoční 27. februára 2018 (utorok) o 13:00 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF. Anotácia Zámerom prednášky je stručný prehľad tanečných tendencií v druhej polovici…

Hommage à Marián Varga

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva štvrtok 12. októbra  2017 o 14:45 v rámci cyklu CULTUROLOGOS do posluchárne H-115, Hodžova ul. 1 na prednášku hudobného estetika, kulturológa a experimentálneho skladateľa prof. PhDr.  Júliusa Fujaka, PhD.: „Hommage a MARIÁN VARGA. Na  margo niektorých aspektov jeho (ne)známej hudby„. Po jej skončení si záujemcovia budú môcť…

Prieniky inšpirácií – Ne/náhodné filozofické stretnutia

Esejistika, špecifickosť žánru, jeho ohrozenosť v súčasnom akademickom svete Interdisciplinarita, prekračovanie hraníc žánru a aj disciplíny v eseji Ako sa prejavuje toto prestupovanie hraníc vo vybraných dielach a v esejistickej tvorbe hostí diskusie Katedra kulturológie a Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky pozýva na diskusiu v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Diskutujúcimi bude filozofka, esejistka, prozaička a vysokoškolská…

Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.: „Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality“. Prednáška sa uskutoční v utorok 7. novembra  2017 o 13:00 v rámci cyklu CULTUROLOGOS v posluchárni H-115 (Hodžova ul. 1).  Anotácia: Prednáška sa bude venovať fenoménu transkulturality v kontexte každodennej skúsenosti  s inakosťou, ktorá…

Sondáž Adamčiaka

Katedra kulturológie Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa. PROGRAM Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. – In(tro)dukcia Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU…

Literárne vlnenie 2016

Katedra kulturológie a klub Metanoia Vás pozývajú na autorské čítanie a diskusiu Literárne vlnenie 2016, ktoré sa koná v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos a Nitrianskych literárno-filozofických večerov. Na autorskom čítaní sa zúčastní Peter Šulej, Michal Habaj a Katarína Kucbelová. Podujatie moderuje Marek Debnár. Literárne vlnenie sa koná 15.11.2016 o 18:30 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF…

Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti

Dňa 25. 4. 2016 sa na Hodžovej 1 uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Culturologos. Prednášajúcou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Gabašová, PhD., ktorá sa predstavila s témou „Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti“. Anotácia prednášky: Pohľadom iných, s ktorým sme konfrontovaní, pohľadom nás samých hľadíme pred (na) seba a iných, ale jeden z najvýznamnejších dánskych mysliteľov, teológ, filozof Søren Aabye…

Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS. Prednáška sa uskutoční 22. marca 2016 (utorok) o 11.00 hod. v  miestnosti Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF (UTA, B. Slančíkova 1, Nitra).   Prednášajúcim bude Mgr. Milan Zvada, MA, ktorý sa predstaví s témou „Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku“.   Anotácia prednášky:…

POSTMUTART HEVHETIA FEST 06

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v Pavilóne hudby v rámci POSTMUTART HEVHETIA FEST 06 uskutočnila prednáška z cyklu Culturologos. Išlo o vedecké kolokvium s názvom Komprovizovanie hudbou a umením, v rámci ktorého prednášali: Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD. Mgr. Alena Čierna, PhD. Mgr. Pavol Brezina, PhD. Anotácie k prednáškam: Prof. PhDr. Július…

konFRONT & Culturologos: Všetci máme byť feministi (?)

Cyklus politických diskusií konFRONT, v spolupráci s cyklom vedeckých prednášok Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, predstavil 12. 5. 2016 besedu o súčasnom stave genderovej problematiky a pretrvávajúcich genderových stereotypoch. Anotácia:  Prečo slovo feminizmus vyvoláva ešte aj dnes negatívne reakcie? Akým výzvam rodovej rovnosti čelí naša spoločnosť? Na akej úrovni sú rodové príležitosti na…