Poetika súčasnej nezávislej divadelnej tvorby na Slovensku /interpretačné sondy/

Katedra kulturológie vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos s názvom: „Poetika súčasnej nezávislej divadelnej tvorby na Slovensku /interpretačné sondy/“. Prednášajúcim bude tentokrát doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Posledná tohtoročná prednáška v rámci cyklu Culturologos reflektuje vybrané fenomény nezávislej divadelnej kultúry na Slovensku. Nastoľuje niektoré výrazné polohy súčasných divadelných postupov, vyskytujúcich sa v osobitom režime  nezávislej sféry divadelného umenia. Mapuje na vybraných fenoménoch rôznorodé modusy divadelnej tvorby v koexistencii fungovania siete nezávislej kultúry na Slovensku a v neposlednom rade interpretačne ozrejmuje dominujúce úskalia osobitých režijných poetík. Prednáška je výstupom grantového projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.    

Prednáška sa uskutoční dňa 12. decembra 2018 (streda) o 11:00 h v Univerzitnom tvorivom ateliéri, FF UKF v Nitre. 

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *