A ROMAN ETHICAL NOTION: DIGNITAS

Katedra kulturológie a Katedra filozofie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na prednášku pozvaného hosťa Assoz.Prof. Dr. George Karamanolis, Privatdoz. MA, ktorá má názov A Roman Ethical Notion: Dignitas.

JAK OZVUČIT NĚMÝ FILM?

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva 29. 10. 19 o 19:00 do Univerzitného tvorivého ateliéru UKF (ul. B. Slančíkovej 1, Nitra) na večer plný hudby & filmu: JAK OZVUČIT NĚMÝ FILM?
(Jánošík, Nosferatu, Chamtivosť, grotesky)

Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)

rdečne Vás pozývame na prednášku v rámci vedeckého cyklu Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Hosťom tentoraz bude legendárny tvorca českého folku, režisér, architekt a významná osobnosť českej kultúry a umenia Ing. arch. Vladimír MERTA. (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha; Katedra animované tvorby Filmová akademie múzických umění, Praha)