A ROMAN ETHICAL NOTION: DIGNITAS

Katedra kulturológie a Katedra filozofie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na prednášku pozvaného hosťa Assoz.Prof. Dr. George Karamanolis, Privatdoz. MA, ktorá má názov A Roman Ethical Notion: Dignitas.

Modus nezávislosti v kultúre a umení

Týždeň vedy a techniky 2018 sa na Katedre kulturológie niesol v duchu „nezávislosti“. Práve tento pojem sa stal ústredným motívom vedeckého seminára s názvom „Modus nezávislosti v kultúre a umení“, ktorý sa uskutočnil v rámci riešenia projektu VEGA Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.