Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu vo Ľvove

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu Erasmus+ KA107 2-mesačnú stáž do Ľvova, na Katedru teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. 

Termín žiadostí je 15.11.

Žiadosť sa skladá z nasledovných dokumentov:

1)Prihláška na mobilitu
2)Learning Agreement for traineeship
  Povinné prílohy k prihláške (všetky musia byť podpísané študentom):
3)Životopis v SJ
4)Motivačný list v SJ
5)Motivačný list v cudzom jazyku (v ktorom bude študent počas mobility v zahraničí komunikovať)
6)Súhlas študenta so spracovaním osobných údajov (vzor sa nachádza na web stránke UKF).

Všetky podklady pre study KA107 našich študentov sú na:

https://www.ukf.sk/granty/erasmus/studijny-pobyt-krajiny-mimo-eu-a-ehp

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *