A ROMAN ETHICAL NOTION: DIGNITAS

Katedra kulturológie a Katedra filozofie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na prednášku pozvaného hosťa Assoz.Prof. Dr. George Karamanolis, Privatdoz. MA, ktorá má názov

A Roman Ethical Notion: Dignitas

Prof. Karamanolis je riaditeľom Inštitútu filozofie na Viedenskej univerzite. Témou prednášky je koncept ľudskej dôstojnosti v kontexte antickej filozofickej tradície. Záštitu nad podujatím prevzala doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., predsedkyňa Slovenského filozofického združenia pri Slovenskej akadémii vied.

Termín: 21.11.2019 o 14.45 hod.
Miesto: Akropola (H-307), 3.poschodie, Hodžova ul. 1, Nitra

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na ďalšie podujatie (seminár)
pozvaného hosťa Assoz.Prof. Dr. George Karamanolis, Privatdoz. MA, s
názvom

Stages of Ethical Development in Aristotle

Termín: 22.11.2019 o 9.30 hod.
Miesto: H-115, 1. poschodie, Hodžova ul.1, Nitra

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *