Návšteva z Viedenskej univerzity

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre v rámci záujmu o nadviazanie medzinárodných kontaktov a rozvíjanie vedeckej spolupráce iniciovala pozvanie významného hosťa Assoz. Prof. George Karamanolis, Privatdoz. MA, PhD. Profesor  George Karamanolis je uznávaným filozofom a odborníkom na dejiny antickej filozofie, helenistickej a byzantskej filozofie, špecificky sa venuje filozofii Platóna a Aristotela. Je riaditeľom Inštitútu filozofie na Viedenskej univerzite. Počas prednáškového pobytu v Nitre zrealizoval verejnú prednášku (21.11.2019) s názvom A Roman Ethical Notion: Dignitas a ďalšiu prednášku (seminár) určenú najmä pre užší okruh študentov filozofie, etiky a kulturológie (22.11.2019) s názvom Stages of Ethical Development and Kinds of Ethical Training in Aristotle.

Organizačne realizované prednášky zabezpečila Katedra kulturológie v spolupráci s Katedrou filozofie FF UKF v Nitre a so Slovenským filozofickým združením pri SAV pod záštitou predsedníčky doc. Mgr. Andrey Javorskej, PhD. Hlavná prednáška, ktorá sa konala dňa 21.11.2019 bola zároveň súčasťou podujatí venovaných oslavám Svetového dňa filozofie prvýkrát vyhláseného v rámci UNESCO už v roku 2002.

Oficiálne hosťa na pôde FF UKF v Nitre privítala dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. a zároveň sa zúčastnila aj verejnej prednášky. Prof. Karamanolisa privítali aj vedúci Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 3.1.2 kulturológia prof. PhDr. Július Fuják, PhD. a vedúca Katedry filozofie, predsedníčka SFZ pri SAV doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. Okrem privítania išlo o pracovné rokovania, ktoré súviseli s prezentovaním Filozofickej fakulty a jednotlivých pracovísk, ako aj ich vedecko-výskumnej činnosti a študijných programov. Prof. Karamanolis bol podrobnejšie oboznámený s aktivitami na Katedre kulturológie a Katedre filozofie. Cieľom vôbec prvej návštevy Georga Karamanolisa na fakulte aj univerzite bolo rokovať o možnej spolupráci medzi zainteresovanými inštitúciami.

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Foto: Mgr. Peter Horváth

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *