Návšteva docentky Natálie Koroľ a doktora Ihora Kolesnyka z Katedry teórie a histórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove

Ihor Kolesnyk, PhD.
Pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove (Ukrajina). Dizertačnú prácu obhájil na tému Filozoficko-antropologické dimenzie analytickej psychológie C.G. Junga a Zenu: komparatívna analýza. Vedecky sa zaujíma o buddhológiu, filozofiu fantasy a náboženské štúdiá.

doc. Natália Koroľ
Má vedecký titul PhD. a pôsobím na katedre Teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove (Ukrajina) ako docentka. Absolvovala štúdium na Fakulte histórie Univerzity Ivana Franka vo Ľvove vo Ľvove. Študovala tiež na Varšavskej univerzite v Poľsku. Zaoberá sa výskumom dejín Strednej a Východnej Európy, etnicko-náboženskej identity občanov v prihraničných regiónoch a dejinami a súčasnosťou Lemkov.

V týždni medzi 21.10. a 25.10. 2019 máme tú česť privítať na pôde Katedry kulturológie FF UKF v Nitre významných hostí z Ukrajiny. Ide o pani docentku Natália Koroľ a pán doktora Ihor Kolesnyka, ktorí pôsobia na Katedre teórie a histórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Medzikatedrová spolupráca sa aktívne rozvíja od roku 2017 a mobility kolegov sa realizujú prostredníctvom projektu Erasmus+ KA107, ktorého sú obe katedry súčasťou ako participujúce inštitúcie. Mobilita kolegov umožní bližšie sa oboznámiť so špecifikami našich akademických prostredí, rozvinúť profesionálne a osobné vzťahy, porozprávať sa o ďalších možnostiach vedeckej, výskumnej a projektovej spolupráce.

V súvislosti s pôsobením kolegov na našej katedre si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na zaujímavé prednášky, ktoré sa budú konať vo štvrtok 24.10. 2019.

Prednáška na tému: The Philosophy of Fantasy as a Scientific Discipline

Prednášajúci: Ihor Kolesnyk, PhD., odborný asistent Katedry teórie a histórie kultúry, Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove
Čas a miesto prednášky: 24.10. o 11.00 v miestnosti ST115 (Štefánikova)

Prednáška na tému: Philosophical Ideas in Harry Potter and Lord of the Rings

Prednáškajúci: Ihor Kolesnyk, PhD., odborný asistent Katedry teórie a histórie kultúry, Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove
Čas a miesto prednášky: 24.10. o 13.00 v miestnosti H115

Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *