konFRONT & Culturologos: Všetci máme byť feministi (?)

Cyklus politických diskusií konFRONT, v spolupráci s cyklom vedeckých prednášok Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, predstavil 12. 5. 2016 besedu o súčasnom stave genderovej problematiky a pretrvávajúcich genderových stereotypoch. Anotácia:  Prečo slovo feminizmus vyvoláva ešte aj dnes negatívne reakcie? Akým výzvam rodovej rovnosti čelí naša spoločnosť? Na akej úrovni sú rodové príležitosti na…

Dr. YASEMIN AKIŞ – Between death and life; Camus and Kierkegaard

19.11.2015 – Platforma podujatia Culturologos priviedla na pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre viacero odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Spomenieme hostí z krajín ako napríklad susedná Česká republika, ďalej Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Brazília, Mexiko a aktuálne aj Turecko. Počas návštevy FF UKF v Nitre prijala pozvanie Dr. Yasemin Akiş pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur a…

PostmutArt Fest 05 / Culturologos

23. 10. 2015 Súčasťou medzinárodného intermediálneho festivalu Postmutart fest 05 organizovaného prof. Júliusom Fujákom bol tento rok i Culturologos, cyklus prednášok existujúci pod katedrou kulturológie. Uskutočnili sa tri akcie tematizujúce najmä ticho: 1. Hudba, zvuk a ticho teraz!, čiže kolokvium o súčasnej „inej“ hudbe (spojené s prezentáciou časopisu VLNA a CD kompilácie Hevhetia Music Now); V rámci…

Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics

Tesne pred sviatkami, 15. decembra 2015, sa uskutočnila posledná prednáška z cyklu Culturologos. Tento raz sa konala netradične vo večerných hodinách v Univerzitnom tvorivom ateliéri.  Prednášajúcim bol náš domáci prof. PhDr. Július Fuják, PhD., ktorý v rámci besedy predstavil svoju novú publikáciu „Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics“. Ako už napovedá samotný názov, ide o niekoľko textov zaoberajúcich sa rôznymi témami, ktoré…

1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century

10. 11. 2015 – MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz PhD. V utorok, 10. novembra 2015 sa už tradične uskutočnila prednáška z cylu prednášok Culturologos. Prednášajúcim bol tento raz zahraničný hosť MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz, PhD., ktorý vystúpil s témou „1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century“.  Anotácia prednášky:…

Ceny Pavla Straussa 2011-2012

Do zoznamu držiteľov Cien Pavla Straussa pribudli ďalšie mená. Ocenení boli básnik a prekladateľ Viliam Turčány, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková, scénograf Jozef Ciller a herečka Božidara Turzonovová. Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bolo vystúpenie husľového virtuóza Dalibora Karvaya, klavírneho virtuóza Richarda Rikkona a skupiny Javory s Hanou a Petrom Ulrychovcami. Odovzdávanie Cien Pavla Sraussa sa…