1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century

10. 11. 2015 – MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz PhD.

V utorok, 10. novembra 2015 sa už tradične uskutočnila prednáška z cylu prednášok Culturologos. Prednášajúcim bol tento raz zahraničný hosť MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz, PhD., ktorý vystúpil s témou „1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century“. 

Anotácia prednášky:

Ráno 19. septembra 1985 sa dá považovať za jedno z najsmutnejších histórii Mexika, kedy zúrivé zemetrasenie so silou 8,1 Richterovej stupnice otriaslo celou metropolou a jej obyvateľmi okolo 7:19 ráno. Mesto, tí, čo ho prežili a dokonca ani ďalšie generácie by už nikdy nemohli byť rovnakí…  „To ma podnietilo k napísaniu multimediálnej práce, ktorou chcem vzdať poctu obetiam tejto tragédie.“

Edgar Omar Rojas Ruiz začal svoje štúdium hudby na Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM) (Center of Studies and Musical Research). Pod vedením Alejandra Velasca „Kavindu“ a Victora Rasgada sa zaoberal kompozíciou. V rokoch 2007 až 2009 študoval na magisterskom stupni Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne u prof. Arnošta Parscha. Tu si tiež spravil doktorát z hudobnej kompozície a teórie u prof. Ing. Iva Medeka. Jeho hudba zaznela v Mexiku, Čile, Nemecku, Maďarsku, Izraeli, Českej republike, Španielsku i na Slovensku. V roku 2011 dostal prvú cenu v medzinárodnej súťaži hudobnej kompozície Univerzity v Zaragoze. Pracoval tiež na viacerých medzinárodných kultúrnych projektoch. 

Prednáška bola čiastkovou prezentáciu výsledkov riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na katedre kulturológie na FF UKF v Nitre.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *