Modus nezávislosti v kultúre a umení

Týždeň vedy a techniky 2018 sa na Katedre kulturológie niesol v duchu „nezávislosti“. Práve tento pojem sa stal ústredným motívom vedeckého seminára s názvom „Modus nezávislosti v kultúre a umení“, ktorý sa uskutočnil v rámci riešenia projektu VEGA Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.

Dr. Zsolt Sőrés – Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today’s Live Sound Art and Experimental Music – from Metamoprhs to Reality

Katedra kulturológie Vás pozýva na prednášku v cykle Culturologos. Prednášajúcim tentokrát bude Dr. Zsolt Sőrés (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music Media Art Department, Budapešť, Maďarsko). Názov prednášky je „Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today’s Live Sound Art and Experimental Music – from Metamoprhs to Reality“.

Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., z Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky s témou „Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv“. Prednáška sa uskutoční 9. apríla 2018 (utorok) o 13:00 na Hodžovej 1, FF UKF, miestnosť H-115. Anotácia Prienik ľudsko-právneho diskurzu do…