Modus nezávislosti v kultúre a umení

Týždeň vedy a techniky 2018 sa na Katedre kulturológie niesol v duchu „nezávislosti“. Práve tento pojem sa stal ústredným motívom vedeckého seminára s názvom „Modus nezávislosti v kultúre a umení“, ktorý sa uskutočnil v rámci riešenia projektu VEGA Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.

Reportáž vytvorilo Mediálne centrum FF UKF v Nitre

Program vedeckého kolokvia sa členil na tri samostatné bloky, ktoré otvoril príspevok profesora PhDr. Júliusa Fujaka, PhD.: „Metanoia & parrhésia – individuálny a skupinový modus vnútornej slobody. (Príznakové črty nezávislej a alternatívnej hudobnej kultúry na Slovensku.“ Svoj pohľad na nezávislosť v umení a kultúre vyjadril slovami: „Ja osobne si myslím, že trochu vnímavý poslucháč vie aspoň intuitívne odlíšiť, či niekto ide takpovediac za nejakými princípmi estetického ideálu, ktoré sú motivované aj niečím iným ako povedzme umeleckými motiváciami alebo sú tam aj motivácie, ktoré s nimi priamo vôbec nesúvisia a potom si už každý odpovie sám na to čo je pre neho nezávislé, hodnotné, alternatívne a podobne.“ Prvý blok ďalej pokračoval príspevkami: „Nezávislosť – Kultúra – Jednotlivec.
(„Si vis pacem, para bellum“ myšlienkové experimenty.)
“ Mgr. Kataríny Gabašovej, PhD. a „Nezávislosť literatúry a literárneho života na Slovensku v 21. Storočí (Ako a v čom je nezávislá súčasná domáca slovesná kultúra?)“ docenta PhDr. Zoltána Rédeya, PhD.

Priestor druhého bloku vyplnili predovšetkým témy, týkajúce sa divadelnej tvorby. Na úvod docent Mgr. Miroslav Ballay, PhD. hovoril o „Inovatívnych cestách nezávislej divadelnej scény“, po ktorom Mgr. Lucia Valková predostrela tematiku genderových štúdií v príspevku: „Angažované divadlo v kontexte nezávislej kultúry“. Na záver bloku sa Mgr. Jozef Puškár venoval najmä divadlu Stoka, na podklade ktorého poslucháčom predstavil svoj „Exkurz k výskumu nezávislých divadiel na Slovensku“.

Tretí blok neobišiel ani problematiku mediálnej kultúry, na ktorú sa zameral príspevok Mgr. Eriky Moravčíkovej, PhD.: „Limity nezávislosti slovenských médií v kontexte postfaktuálnej spoločnosti (Ako efektívne na hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie v mediálnej výchove?)“. Mgr.art. Michal Kočiš naopak upozornil na „Úlohu nezávislých kultúrnych centier v postfaktuálnej dobe“ a zároveň v rozhovore zdôraznil nezávislosť v dramaturgií týchto centier, viažucu sa na aspekt svojpomoci.

Seminárne kolokvium za účasti nie len vedeckých pracovníkov, ale aj študentov ponúklo nesmierne pestrý diapazón tém, avšak navzdory tejto rozmanitosti sa predsa len našli styčné body v apelatívnosti či angažovanosti. Prednášajúci okrem svojich príspevkov rozvinuli podnetné diskusie, ktoré budú nepochybne aj naďalej platformou pre tvorivý vedecký dialóg. 

Andrea Olejárová

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *