Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., z Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky s témou „Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv.

Prednáška sa uskutoční 9. apríla 2018 (utorok) o 13:00 na Hodžovej 1, FF UKF, miestnosť H-115.

Anotácia

Prienik ľudsko-právneho diskurzu do oblasti ľudskej sexuality a reprodukcie je ideologicky kontroverzný. Sexuálne a reprodukčné práva v sebe nesú stopy nezmieriteľných hodnotových rozdielov, ktoré narúšajú proces ich politického uznania aj praktickej implementácie. Na politickej rovine preto prebieha mocenský a ideologický zápas o správny, spravodlivý a užitočný obsah normatívnych systémov a pravdivú interpretáciu existujúcich noriem. Prednáška zameraná na pojem práva, definíciu a pramene sexuálnych a reprodukčných práv nie je pokračovaním takéhoto politického zápasu. Jej cieľom je stručné predstavenie základných teoretických východísk a prístupov, ktoré by umožnili odborníkom so záujmom o interdisciplinárny dialóg v tejto oblasti vidieť problematiku sexuálnych a reprodukčných práv optikou právnej filozofie a teórie práva. Ide o úvodnú prednášku, ktorá otvára fundamentálne otázky týkajúce sa pojmu práva v tejto súvislosti. Pozornosť sa bude venovať vybraným definičným možnostiam, aj problematike platnosti, resp. nachádzania práva, so zreteľom na teoretické konštrukcie vzťahu práva a morálky. V závere sa autor venuje lokalizácii základných formálnych a materiálnych prameňov týchto práv

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *