Dr. YASEMIN AKIŞ – Between death and life; Camus and Kierkegaard

19.11.2015 – Platforma podujatia Culturologos priviedla na pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre viacero odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Spomenieme hostí z krajín ako napríklad susedná Česká republika, ďalej Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Brazília, Mexiko a aktuálne aj Turecko. Počas návštevy FF UKF v Nitre prijala pozvanie Dr. Yasemin Akiş pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur a dňa 19.11. 2015 sa predstavila v rámci Culturologosu s témou „Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus“.

Anotácia prednášky:

Albert Camus begins The Myth of Sisyphus with the problem of suicide. If we accept that life has no meaning and therefore, no value, should we kill ourselves? He argues that attempts to commit suicide, physically or philosophically, cannot be the solution for escaping from the absurdity of life. He claims that many existentialist thinkers, especially Kierkegaard, choose to escape from absurdity with philosophical suicide in other worldly religious hope. Although Camus sees Kierkegaard as escaping from absurdity, analysis of Kierkegaard’s philosophy shows us that the ‘leap of faith’ itself requires the absurd.

Spoluorganizátorom pozvanej prednášky bol Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda – CERI.SK

Prednáška je realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *