Culturologos je cyklus vedeckých prednášok s medzinárodnou účasťou organizovaný Katedrou kulturológie UKF v Nitre. Prvá prednáška sa konala 25.3. 2013, prednášajúcim bol zakladateľ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, emeritný rektor UKF v Nitre, literárny vedec, kritik a kulturológ prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.

Culturologos ponúka priestor prezentovať svoje výskumy z oblasti kulturológie a príbuzných odborov pozvaným hosťom zo Slovenska, zo zahraničia, ako aj interným vedeckovýskumným, vedecko-pedagogickýcm pracovníkom našej univerzity a študentom doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania. O prednášajúcich rozhoduje celé plénum katedry na poradách.

Odbornými garantmi vedeckého cyklu Culturologos sú: prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

V rámci tohto vedeckého cyklu prednášali o. i. AMY KNOLES (California Institute of Arts v Los Angeles, USA), DR. YASEMIN AKIŞ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Turecko), DR. EUFRASIO PRATES, PHD. (BRA) University of Brasília – Art Institute), DOC. PHDR. MARTIN SOUKUP a DOC. PHDR. VÁCLAV SOUKUP, CSC. (obaja Karlova Univerzita, Praha), DOC. PHDR. MAREK HRUBEC, PHD. (Filozofický ústav Akadémie vied Českej Republiky, Praha), PHDR. DAGMAR PODMAKOVÁ, CSC. (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava), MGR. MIROSLAV HAĽÁK, PHD.(Rakúska národná galéria Belvedere, Videň, Rakúsko), ZSOLT SŐRÉS (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music, Media Art Department, Budapešť, Maďarsko), MGA. EDGAR OMAR ROJAS RUIZ PHD. (Mexiko).

Sondáž Adamčiaka

Katedra kulturológie Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa. PROGRAM Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. – In(tro)dukcia Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU…

Literárne vlnenie 2016

Katedra kulturológie a klub Metanoia Vás pozývajú na autorské čítanie a diskusiu Literárne vlnenie 2016, ktoré sa koná v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos a Nitrianskych literárno-filozofických večerov. Na autorskom čítaní sa zúčastní Peter Šulej, Michal Habaj a Katarína Kucbelová. Podujatie moderuje Marek Debnár. Literárne vlnenie sa koná 15.11.2016 o 18:30 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF…

Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti

Dňa 25. 4. 2016 sa na Hodžovej 1 uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Culturologos. Prednášajúcou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Gabašová, PhD., ktorá sa predstavila s témou „Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti“. Anotácia prednášky: Pohľadom iných, s ktorým sme konfrontovaní, pohľadom nás samých hľadíme pred (na) seba a iných, ale jeden z najvýznamnejších dánskych mysliteľov, teológ, filozof Søren Aabye…

Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS. Prednáška sa uskutoční 22. marca 2016 (utorok) o 11.00 hod. v  miestnosti Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF (UTA, B. Slančíkova 1, Nitra).   Prednášajúcim bude Mgr. Milan Zvada, MA, ktorý sa predstaví s témou „Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku“.   Anotácia prednášky:…

POSTMUTART HEVHETIA FEST 06

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v Pavilóne hudby v rámci POSTMUTART HEVHETIA FEST 06 uskutočnila prednáška z cyklu Culturologos. Išlo o vedecké kolokvium s názvom Komprovizovanie hudbou a umením, v rámci ktorého prednášali: Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD. Mgr. Alena Čierna, PhD. Mgr. Pavol Brezina, PhD. Anotácie k prednáškam: Prof. PhDr. Július…

konFRONT & Culturologos: Všetci máme byť feministi (?)

Cyklus politických diskusií konFRONT, v spolupráci s cyklom vedeckých prednášok Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, predstavil 12. 5. 2016 besedu o súčasnom stave genderovej problematiky a pretrvávajúcich genderových stereotypoch. Anotácia:  Prečo slovo feminizmus vyvoláva ešte aj dnes negatívne reakcie? Akým výzvam rodovej rovnosti čelí naša spoločnosť? Na akej úrovni sú rodové príležitosti na…

Dr. YASEMIN AKIŞ – Between death and life; Camus and Kierkegaard

19.11.2015 – Platforma podujatia Culturologos priviedla na pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre viacero odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Spomenieme hostí z krajín ako napríklad susedná Česká republika, ďalej Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Brazília, Mexiko a aktuálne aj Turecko. Počas návštevy FF UKF v Nitre prijala pozvanie Dr. Yasemin Akiş pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur a…

PostmutArt Fest 05 / Culturologos

23. 10. 2015 Súčasťou medzinárodného intermediálneho festivalu Postmutart fest 05 organizovaného prof. Júliusom Fujákom bol tento rok i Culturologos, cyklus prednášok existujúci pod katedrou kulturológie. Uskutočnili sa tri akcie tematizujúce najmä ticho: 1. Hudba, zvuk a ticho teraz!, čiže kolokvium o súčasnej „inej“ hudbe (spojené s prezentáciou časopisu VLNA a CD kompilácie Hevhetia Music Now); V rámci…

Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics

Tesne pred sviatkami, 15. decembra 2015, sa uskutočnila posledná prednáška z cyklu Culturologos. Tento raz sa konala netradične vo večerných hodinách v Univerzitnom tvorivom ateliéri.  Prednášajúcim bol náš domáci prof. PhDr. Július Fuják, PhD., ktorý v rámci besedy predstavil svoju novú publikáciu „Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics“. Ako už napovedá samotný názov, ide o niekoľko textov zaoberajúcich sa rôznymi témami, ktoré…

1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century

10. 11. 2015 – MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz PhD. V utorok, 10. novembra 2015 sa už tradične uskutočnila prednáška z cylu prednášok Culturologos. Prednášajúcim bol tento raz zahraničný hosť MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz, PhD., ktorý vystúpil s témou „1985 – Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century“.  Anotácia prednášky:…