Sondáž Adamčiaka

Katedra kulturológie Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa.

PROGRAM

Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. – In(tro)dukcia

Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU Akadémia umení, Banská Bystrica

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. a Mgr. art. František Király – Cluster ensemble a Milan Adamčiak

Katedra hudobnej výchovy, PdF Univerzita Komenského, Bratislava

prof. PhDr. Július Fujak, PhD. – Osobné poznámky k osobitej intermediálnej byt(n)osti Milana Adamčiaka

Katedra kulturológie, FF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Mgr. Ondrej Veselý – Možnosti a limity grafických partitúr v porovnaní s tradičnou notáciou (so zreteľom na interpretáciu tvorby Milana Adamčiaka

Ústav literárnej a vedeckej komunikácie, FF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *