Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.: „Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality“. Prednáška sa uskutoční v utorok 7. novembra  2017 o 13:00 v rámci cyklu CULTUROLOGOS v posluchárni H-115 (Hodžova ul. 1). 

Anotácia:
Prednáška sa bude venovať fenoménu transkulturality v kontexte každodennej skúsenosti  s inakosťou, ktorá sa v nás otláča a vedie k transkultúrnym presahom. Predstaví, ako sa na pozadí kultúrne dostredivých a odstredivých tendencií utvára naša individuálna a kolektívna identita a referenčné väzby. Čo sa deje v týchto podmienkach so spoločenstvami, ich kultúrami a tradíciami? Prednáška otvorí stále platnú a aktuálnu tému kontinuity a diskontinuity kultúry a sociálnych vzťahov.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *