Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti

Dňa 25. 4. 2016 sa na Hodžovej 1 uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Culturologos. Prednášajúcou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Gabašová, PhD., ktorá sa predstavila s témou „Søren Kierkegaard a obraz (o) smrti“.

Anotácia prednášky:

Pohľadom iných, s ktorým sme konfrontovaní, pohľadom nás samých hľadíme pred (na) seba a iných, ale jeden z najvýznamnejších dánskych mysliteľov, teológ, filozof Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) sa díva do ľudského vnútra a nachádza to, pred čím človek uniká…strach, úzkosť a zúfalstvo. Čoho sa človek bojí a pred čím uniká nielen v myšlienkach? Okrem iných strastí, obáv snaží sa uniknúť čo i len myšlienke na vlastnú konečnosť…smrť.

Prednáška je realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *