Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS.

Prednáška sa uskutoční 22. marca 2016 (utorok) o 11.00 hod. v  miestnosti Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF (UTA, B. Slančíkova 1, Nitra). 

 Prednášajúcim bude Mgr. Milan Zvada, MA, ktorý sa predstaví s témou „Výzvy kultúrneho manažmentu a umeleckej tvorby v rámci nezávislej scény na Slovensku“. 

 Anotácia prednášky:

Prednáška bude zameraná na predstavenie a kritický pohľad na podmienky súčasnej nezávislej scény a tvorby na Slovensku. Kladie si za cieľ uviesť poslucháčov do širokej problematiky konceptu kultúry z pohľadu štátnych, miestnych a nadačných politík (dichotómia kultúry na štátna/neštátna, mainstream/alternatívna a i.).

Druhá časť prednášky bude zameraná na predstavenie príkladov optimálnej praxe – fenomén občianskych iniciatív, ktoré prepájajú kultúrne, komunitné a sociálne aspekty vo vybraných mestách a regiónoch (Anténa – sieť pre nezávislú kultúru).

V závere sa zamyslíme nad výzvami, ktorým súčasný kultúrny manažment čelí v slovenskom a medzinárodnom kontexte.

Mgr. Milan Zvada, MA

Vyštudoval anglický jazyk a filozofiu na Univerzite Mateja Bela (2001-2006) v Banskej Bystrici. V roku 2010 absolvoval MA program Erasmus Mundus v odbore International Performance Research na univerzitách v Tampere a Amsterdame. Medzi jeho záujmy patrí čítanie poézie a textov piesní, kultúrna politika, teória divadla a prekladateľstvo. Publikuje recenzie a články v divadelných časopisoch a na internete. V súčasnosti je interným doktorandom Fakulty dramatických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, zaoberá sa výskumom Karvašovej teórie drámy a dramaturgie. Od roku 2010 je kultúrny a projektový manažér zodpovedný za programovú dramaturgiu a medzinárodné umelecké projekty v kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *