POSTMUTART HEVHETIA FEST 06

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v Pavilóne hudby v rámci POSTMUTART HEVHETIA FEST 06 uskutočnila prednáška z cyklu Culturologos. Išlo o vedecké kolokvium s názvom Komprovizovanie hudbou a umením, v rámci ktorého prednášali:

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD.

Mgr. Alena Čierna, PhD.

Mgr. Pavol Brezina, PhD.

Anotácie k prednáškam:

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (Katedra kulturológie FF UKF v Nitre)

Ko(i)mprovizácie v rôznych žánroch nekonvenčnej hudby

Poznámkový aparát k rôznym intermediálno-hudobným skladbám založeným na rozmanitých metódach tvorby komprovizáciou v kolektívnom muzicírovaní. Pôjde o interpretačné komentáre k modelovo vybratým umeleckým projektom v priereze autorskej tvorby od rockovej alternatívy na prelome 80./90. rokov minulého storočia (Teória Odrazu) cez experimenty na jeho konci (Trojkolo: beh fiktivity) až k súčasným akuzmatickým skladbám, vytvoreným pre programový medzinárodný cyklus Radiocustica Českého rozhlasu Vltava (2010/2013).

Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD. (Katedra skladby HAMU v Prahe)

Virtuální hudební nástroj a im(kom)provizační forma

Zkušenosti s používání digitálního tabletu jako klíčového nástroje interakce hudebníka s digitální zvukovým obsahem. Pozn.: Na koncerte o 18:00 v Koncertnej sále Župného domu zaznejú v jeho podaní autorské skladby Winter Shadowy (2015) – akusmatická kompozícia, Writing Machine – sonická performancia s priestorovou projekciou zvuku + Zvuková situace s J. Fujakom (klavír).

Mgr. Alena Čierna, PhD. (Katedra hudby PgF UKF v Nitre)

Elektroakustická hudba ako historický fenomén – rekognoskácia terminologických východísk

Príspevok prináša zamyslenie sa nad vývojom vedeckej reflexie nového hudobného fenoménu v hudbe 20. storočia v snahe v pojmoch zachytiť podstatu „inakosti“ novej hudby vyplývajúcej z inovatívnych kompozičných techník i použitého zvukového materiálu. Nastoľuje otázku adekvátnosti či neadekvátnosti premeny zaužívaných pojmov v prospech nových pojmov v hudobnom (či skôr v zvukovom) umení 21. storočia.

Mgr. Pavol Brezina, PhD. (Katedra hudby PgF UKF v Nitre):

Realizácia zvukového obrazu orchestrálnych kompozícií vo virtuálnom priestore

Technologické nástroje určené na realizáciu zvukového obrazu kompozícií dosahujú v súčasnosti akceptovateľnú úroveň kvality zvuku. Právom si nachádzajú cestu a uplatnenie nie len v oblasti populárnej hudby, ale aj v náročnejších hudobných žánroch. Z pohľadu komplexnosti je najnáročnejšou realizácia zvukového obrazu orchestrálnych kompozícií, pri ktorej má osoba realizátora viacero funkcií. Realizátor často vystupuje ako skladateľ, interpret, dirigent, hudobný režisér a majster zvuku súčasne. Príspevok sa venuje jednotlivým fázam tohto tvorivého procesu a popisuje jeho výhody aj úskalia.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *