Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou „Tancujme, tancujme, tancujme… Inak sme mŕtvi!“.

Prednáška sa uskutoční 27. februára 2018 (utorok) o 13:00 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF.

Anotácia
Zámerom prednášky je stručný prehľad tanečných tendencií v druhej polovici 20. a na začiatku 21. stor. Zjednocovacím uhlom náhľadu bude otázka: „Čo je tanec, čo ešte môže byť tanec?“ Tanec ako umelecký druh je výraznou a dôležitou časťou histórie umenia. Je svojou podstatou telesný. Je blízko našej identite, sebadefinovaniu a expresii, preto tvorí v každej kultúre dominantnú základňu. Je zároveň veľmi ťažko zachytiteľný, pretože akokoľvek sa ho snažíme popísať, pomenovať, jeho esencia je práve v jeho empirickosti. Tanec je zážitok a vytráca sa preto v rovnakom momente, ako vzniká. V európskej a niektorých jej kultúrou ovplyvnených spoločnostiach, v ktorých intelekt a jazyk dostali poprednú pozíciu, tanec zápasí o relevantnosť a často aj akceptovanie. Aj kvôli týmto faktorom je mnohokrát opomenutý alebo „zanedbaný“ v intelektualnej sfére. V tejto prednáške sa pozrieme na to, kam snaha odôvodniť nutnosť a posilniť pozíciu tanca viedla a čo všetko priniesla. Skúsime zároveň otvoriť v rámci akademickej pôdy priestor pre zachovanie komplexnosti a špecificity tanečnej esencie. 

Peter Šavel (1984) ukončil bakalárske štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a štúdium súčasného tanca a choreografie na Perfoming Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) v Bruseli. Žije v Belgicku, kde pôsobí ako tanečník, tvorca a pedagóg. Ako umelec a pedagóg nazerá na spoločenské a antropologické javy predovšetkým cez telo a fyzickosť. Pracuje na tvorbe vlastných projektov, ako tanečník s mnohými choreografmi a pôsobí v rámci celej Európy ako umelec a tanečný pedagóg.
www.petersavel.com

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *