Tvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomia

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás 1. 12. 2021 o 16:30 pozýva v rámci cyklu Culturologos  na on-line prednášku s názvom „Tvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomia“. Prednáša M. A. Vladimír Lobotka (externý doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre).

Link na uvedené podujatie nájdete tu:  https://meet.ukf.sk/Culturologos_1_12_2021_Lobotka

Anotácia:

Naša doba je vzhľadom na povahu veľkých existenčných výziev poukazujúcich v každej oblasti na zásadné systémové problémy celkom mimoriadna. Po prvý raz v našich dejinách disponujeme možnosťami v pozitívnom i negatívnom zmysle zasahovať do planetárnych procesov na globálnej úrovni. Tak ako v prípade minulých zlomových bodov, i dnes tým zásadným faktorom rozhodujúcim o výsledku tohto stretu bude naša tvorivá imaginácia a naša schopnosť aktivovať vyšší ľudský potenciál. Keďže autenticky nové impulzy nie je vo väčšine prípadov možné nájsť v etablovanom a inštitucionalizovanom systéme hodnôt, kľúčová otázka znie: Ako v dnešnom hodnotovom chaose a intelektuálnej záplave navzájom často protichodných ideí rozlíšiť impulzy s potenciálom stimulovať tieto vyššie tvorivé schopnosti a autentickú tvorivosť od ich napodobenín, ktoré len replikujú a konzervujú status quo? Historicky mali takéto impulzy zväčša charakter zdanlivého „bláznovstva“, pretože boli zasadené do rámcov, ktoré radikálne presahovali hranice toho, čo bolo v danej spoločnosti považované za mysliteľné a možné. Rovnako tomu bude s veľkou pravdepodobnosťou i teraz. Má celý doterajší kultúrny vývoj nejaké zmysluplné smerovanie? Čo rozhoduje o tom, či sa určitá civilizácia povznesie k rozkvetu alebo upadne do stagnácie a následne zániku? Čo nám dnes môže pomôcť v sebe rozvinúť kvality potrebné na to, aby sme sa ako jednotlivci aj ako celé ľudské spoločenstvo mohli povzniesť k novému tvorivému vzletu?

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *