Výsledky katedrového kola Študenskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti 2019

VEDECKÁ SEKCIA:

Termín konania: 13.3. 2019 o 09.00 hod., UTA FF UKF v Nitre

Zloženie odbornej komisie:

Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Andrea Olejárová, Bc. Katarína Truchlá (1. ročník Mgr.),Noemi Halasová (1. ročník Bc.)

1. miesto – Matúš Marchyn (2. ročník Mgr.)

Názov práce: „Trampoty“ s ideálom krásy. Kulturologická reflexia modelovania vzťahu k telu

Školiteľ: Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
Oponent: prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

2. miesto – Ing. Daniel Solnica (2. ročník Mgr., externá forma štúdia)

Názov práce: Interpretačné sondy do filmového diela 8 a ½

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Oponent: Mgr. art. Michal Kočiš

3. miesto –Barbora Kubisová (1. ročník Mgr.)

Názov práce: (Ne)viditeľné estetické aspekty environmentálnej krízy

Školiteľ: Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
Oponent: Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Foto: Mgr. Peter Horváth

UMELECKÁ SEKCIA/AMATEUR ART FEST:

Termín konania: 12.3. 2019 o 17.30 hod., UTA FF UKF v Nitre

Zloženie odbornej komisie:

Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Členovia: Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.
Mgr. Marcela Králiková, PhD.
Mgr. Nikola Rechtorisová
Mgr. Pavol Ferčák
Mgr. Tomáš Špánik
Bc. Matúš Tóth

1.miesto – Natália Částová (1. ročník Bc.)

Názov vystúpenia:  Rozjímanie
Špecifikácia: paradivadelný útvar na pomedzí umeleckého prednesu a performance

2.miesto – Anna Kertészová (3. ročník Bc.)

Názov vystúpenia: Singularita
Špecifikácia: tanečná performancia ( organizovaná improvizácia v tanci )

3. miesto –Ladislav Donč (1. ročník Bc.)

Názov diela: Detaily môjho života
Špecifikácia: inštalácia fotografií

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *