Literárny vedec a nezávislý vydavateľ Peter Milčák rozprával o slovenskej nezávislej kultúre a literatúre

V Univerzitnom tvorivom ateliéri to 12. marca 2019 žilo podujatiami kultúrno-umeleckého a vedeckého charakteru. Okrem už tradične Katedrou kulturológie organizovanej umeleckej sekcie ŠVOUČ, známej tiež pod názvom Amateur Art Fest, sa v priestoroch ateliéru uskutočnili v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0282/18 “Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989” dve podujatia, prostredníctvom ktorých sa mohli prítomní dozvedieť viac o slovenskej literatúre v kontexte nezávislej kultúry. Vďaka organizátorovi a vedúcemu riešiteľovi vedeckého projektu prof. Júliusovi Fujákovi, PhD. prijal pozvanie na pôdu Filozofickej fakulty UKF v Nitre hlavný aktér oboch podujatí – básnik, vydavateľ a literárny vedec Mgr. Peter Milčák, PhD.

Ako prvá sa v poobedňajších hodinách konala odborná prednáška s názvom: “Slovenská nezávislá kultúra a literatúra po roku 1989”. Nosnou témou prednášky bol síce charakter a vývoj nezávislej literatúry po roku 1989, ale pre správne pochopenie bolo potrebné predostrieť  súvislosti spred roku ’89. V tomto smere Peter Milčák využil  svoju skúsenosť z Bieloruska, kde dlhodobo pôsobí na Filologickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku. V rámci zvolenej témy uviedol vybrané bieloruské reálie a zasadil ich do kontextu so slovenskou nezávislou literárnou scénou. S ohľadom na to, že auditórium netvorilo len odborné publikum, ale bolo zastúpené aj študentami  – generáciou narodenou v druhej polovici deväťdesiatych rokov, mohli takto podané informácie prispieť k lepšiemu pochopeniu rozmanitých aspektov nezávislej kultúry. Po tomto dlhšom, ale na obsah výdatnom “antré” prešiel Peter Milčák k začiatkom nezávislých slovenských vydavateľstiev, kde na základe svojho vlastného príbehu – založenia vydavateľstva Modrý Peter, podal širší obraz o začiatkoch malých slovenských nezávislých vydavateľstiev po roku 1989. Záver prednášky venoval vydavateľskej činnosti nezávislého vydavateľstva Modrý Peter, čím zároveň predznamenal večerné podujatie “Profil vydavateľstva Modrý Peter”.

Oproti poobedňajšej vedeckej prednáške malo večerné podujatie väčší kultúrno-umelecký charakter a nieslo sa v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, ktorá k typu takého podujatia určite patrí. Peter Milčák sa prejavil ako pútavý rozprávač príbehu o zrode jedného malého nezávislého vydavateľstva. Svoje rozprávanie doplnil o miestami úsmevné príhody slovenského nezávislého knižného vydavateľa. Počas celého večera mu robili kulisu knihy, ktoré vydal za viac ako dvadsaťpäťročnú históriu jeho vydavateľstva a postupne niektoré z nich vystúpili z role kulisy, aby prostredníctvom Petra Milčáka ozrejmili príbeh svojho vzniku. Z pestrej edičnej ponuky by sme radi upriami pozornosť na jedinečné rozprávkové knihy pre nevidiacich obsahujúce hmatové ilustrácie. Nesmieme tiež zabudnúť spomenúť, že práve v tento večer bola uvedená knižná monografia spoluriešiteľa v úvode uvedeného vedeckého projektu doc. Zoltána Rédeya, PhD. “Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca (Poézia Ivana Štrpku)” a zazneli aj piesne Deža Ursinyho na Štrpkove texty v podaní Jula Fujaka.

V závere musíme povedať, že zorganizované podujatia nemali len kultúrno-umelecký a vedecký charakter, ale mali v sebe prvky, ktoré sú predmetom výskumu už spomenutého vedeckého projektu  a determinujú  nezávislosť ako takú.

Mgr. art. Michal Kočiš

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *