Sondy do (de)tabuizácie smrti v súčasnej kultúre

Srdečne vás pozývame na panelovú diskusiu spojenú s projekciou filmu, ktorá sa uskutoční 6. mája od 13.00 do 16.00 v miestnosti B-127 (B. Slančíkovej 1, ŠD UKF v Nitre)

Hostia: Mgr. Monika Suchánska (antropologička a zakladateľka eko-cintorínov), doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. (etnologička), Mgr. Katarína Gabašová, PhD. (kulturologička). 

Moderátor: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Filmová projekcia spojená s odborným výkladom: Mgr. Art. Michal Kočiš

Stručná charakteristika podujatia:

Cieľom panelovej diskusie bude sondáž do rozmanitých obrazov smrti v komparácii so súčasným trendom tabu a detabuizácie smrti.  Zámerom organizátorov je ponúknuť rôzne náhľady, podnety a inšpirácie na tému smrti ako jedinej istote v živote, ako aj na kritiku symptomatického vytesňovania smrti a úniku pred ňou prostredníctvom rozptyľovania v každodennosti, sprevádzaného strachom, úzkosťou či zúfalstvom. So zakladateľkou eko-cintorína „Les spomienok“, Monikou Suchánskou, priblížime rozvoj alternatívneho „eko-pohrebníctva“ na Slovensku, ktorý podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup k smrti.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *