Deviaty ročník Kultúrnych potuliek je tu!

Mesiac máj sa u študentov neodmysliteľne spája so záverom semestra a príchodom skúškového obdobia. Paralelne s blížiacim sa letom prichádza aj k vyvrcholeniu príprav podujatia organizovaného študentmi 1. ročníka magisterského stupňa štúdia Katedry kulturológie FF UKF v Nitre pod názvom Kultúrne potulky.

Podujatie čerpá z bohatej tradície pozývania osobností, ktorých vplyv na umeleckú kultúru možno považovať za významný a prínosný. Vďaka povinne voliteľnému predmetu Projektovanie kultúrnych aktivít a kladnej odozve zo strany publika, je toto podujatie plnohodnotnou súčasťou  kultúrneho diania v Nitre. Tento rok sa organizuje v poradí už deviaty ročník Kultúrnych potuliek. Organizátori sa počas celého semestra usilujú o čo najlepší výsledok besedy, čo sa týka obsahovej aj vizuálnej stránky. Študenti počas príprav získavajú prostredníctvom aktivizovania svojich síl, tvorivosti, kreativity, no aj systematického prístupu (v snahe naplniť zamýšľaný cieľ) potrebné praktické skúsenosti pre svoje ďalšie smerovanie. Viacerí z absolventov Katedry kulturológie v Nitre sa úspešne profesijne etablovali v kultúrnom rezorte. Mnohí z nich teda zúročili aj tie skúsenosti, ktoré nadobudli počas celosemestrálnej organizácie tohto podujatia. Môžeme spomenúť napríklad absolventku Mgr. Nikolu Rechtorisovú, v súčasnosti pracujúcu v Dome Matice slovenskej v Nitre, alebo absolventku Mgr. Petru Kováčikovú, ktorá hovorí o Kultúrnych potulkách ako o veľmi živej a konkrétnej skúsenosti, ktorú si ako jednu z mnohých aktivít počas štúdia kulturológie uvádza aj do svojho životopisu.                                                                  

Súčasná doktorandka kulturológie Mgr. Andrea Olejárová si rozpomína na organizáciu Kultúrnych potuliek ako na upevňovanie kolektívu, no najmä ako na skúsenosť, ktorá ,,…poskytuje praktické zázemie študentom a je dobrým predpokladom pre participovanie na kultúrnom živote mesta… Vo fáze príprav sa totiž zadeľujú kompetencie každému členovi tímu, a preto musíš uvažovať, v čom si dobrý a ako môžeš podujatiu prispieť.“                      

Doktorandka kulturológie Mgr. Lucia Valková popisuje organizáciu Kultúrnych potuliek ako zaujímavú skúsenosť v oblasti práce v širšej skupine, zároveň si vyskúšala hľadanie rôznych spôsobov riešení a kompromisov. ,,Výbornou skúsenosťou bolo, že sme kontaktovali nášho hosťa sami, predstavili sme mu projekt a to, ako ho budeme prezentovať. Vďaka organizovaniu Potuliek sme sa museli popasovať s rôznymi aspektami podujatia – od prezentácie, zabezpečenia produktových partnerov, po zostavenie scenára a programu. Osobne som si vyskúšala moderovanie, čo bolo pre mňa pri takomto podujatí výzvou.“ Mgr. Lucia Valková ďalej uvádza, že skúsenosti a ponaučenia využíva aj v súčasnosti v praxi.           Študenti sa môžu v rámci rôznorodých pozícií realizovať v mnohých oblastiach. Ako príklad možno spomenúť mediálnu sekciu organizačného tímu, ktorá komunikuje  s rôznymi médiami. Komunikačné zručnosti si tiež študenti rozvíjajú oslovovaním potenciálnych sponzorov. V prípravnej fáze tiež tvoria dramaturgickú a scénografickú zložku podujatia. Zameriavajú sa však aj na technickú stránku zabezpečenia podujatia a iné.                 


Zostrih vytvorilo Mediálne centrum FF UKF v Nitre

V minulých ročníkoch prijali pozvanie významné osobnosti, ako napríklad: slovenská herečka Táňa Pauhofová, komik a hudobník Marián Čekovský, herec a režisér Samuel Spišák, básnik Kamil Peteraj, hudobník Richard Rikkon, herec a hudobník Dano Heriban. V čerstvej pamäti máme osobnosti z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Ročník, kedy prijala pozvanie známa herečka a pedagogička Zuzana Kronerová sa  niesol v príjemnej atmosfére, čo vyvolalo pozitívne ohlasy nielen u divákov, ale aj u samotnej herečky. Nemožno opomenúť minulý ročník, kedy pozvanie prijali manželia Vinczeovci, pričom zaujímavosťou je, že  Adela Vinczeová tiež vyštudovala odbor kulturológia. Úlohy moderátora sa zhostil Vladko Roháč, ktorý so štipkou humoru odviedol kvalitnú prácu.                                                               

Podujatie Kultúrne potulky je už tradičným spôsobom priestor, kde je divák obohatený o skúsenosť zo života osobnosti a rovnako je obohatená daná osobnosť o priazeň diváka. Vďaka tomu dochádza bez generačného rozdielu k vzájomnému vplyvu umeleckých a kultúrnych prvkov. Ak divák venuje kúsok svojho života kultúre, môže lepšie porozumieť životu ako takému a aj jeho kontextom. Ako študenti môžeme povedať, že takáto skúsenosť je nielen praktickým prínosom pre našu budúcu kariéru a smerovanie, ale taktiež máme radosť z organizovania podujatia, ktoré sa už stalo tradičnou súčasťou našej katedry. Okrem toho máme príležitosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami kultúry, ktoré nám ponúknu zaujímavý pohľad na kultúrno – umelecký život.

študenti štvrtého ročníka, katedra kulturológie

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *