Browsing articles in "Pracovníci"

Pracovníci

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. Meno:

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Funkcia: Vedúci Katedry kulturológie
Email: mballay@ukf.sk, telefón: +421 37 6408 351
Zaradenie: Vedenie
Krátky popis: vysokoškolský pedagóg, divadelný vedec
Mgr. Erika Moravčíková, PhD. Meno:

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Email: emoravcikova2@ukf.sk
Zaradenie: Vedenie
Krátky popis: vysokoškolská pedagogička, kulturologička, mediálna teoretička
Mgr. Ľudmila Molnárová Meno:

Mgr. Ľudmila Molnárová

Funkcia: Sekretariát
Email: lmolnarova@ukf.sk , telefón: +421 37 6408 352
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis:
prof. PhDr. Július Fuják, PhD. Meno:

prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

Funkcia: Interný pracovník
Email: jfujak@ukf.sk
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis: vedeckovýskumný pracovník, estetik, semiotik hudby, skladateľ nekonvenčnej hudby
Mgr. Krístína Jakubovská, PhD. Meno:

Mgr. Krístína Jakubovská, PhD.

Funkcia: Interná pracovníčka
Email: kjakubovska@gmail.com
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis: vysokoškolská pedagogička, kulturologička
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. Meno:

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Funkcia: Interný pracovník
Email: jpalitefka@ukf.sk
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis: vysokoškolský pedagóg, filozof a historik, t. č. prodekan pre vzdelávanie v externých formách štúdia a celoživotné vzdelávanie
Mgr. Katarína Gabašová, PhD. Meno:

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Funkcia: Interná pracovníčka
Email: kgabasova@ukf.sk
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis: vysokoškolská pedagogička, kulturologička
Mgr. Veronika Moravčíková, PhD. Meno:

Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.

Funkcia: Interná pracovníčka
Email: moravcikova.v@gmail.com
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis: vysokoškolská pedagogička, kulturologička
Mgr. Jozef Puškár Meno:

Mgr. Jozef Puškár

Funkcia: Interný doktorand
Email: jozef.puskar@gmail.com
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis:
Mgr. Lucia Valková Meno:

Mgr. Lucia Valková

Funkcia: Interná doktorandka
Email: l.valkova88@gmail.com
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis:
Mgr. art. Michal Kočiš Meno:

Mgr. art. Michal Kočiš

Funkcia: Interný doktorand
Email: michal.kocis@ukf.sk
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis:
Mgr. Andrea Olejárová Meno:

Mgr. Andrea Olejárová

Funkcia: Interná doktorandka
Email: andrea1.olejarova@gmail.com
Zaradenie: Interný pracovník
Krátky popis:

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019