Vedecká sekcia ŠVOUČ 2019 opäť inšpirovala a povzbudila myseľ

Schopnosť viesť konštruktívny dialóg a aktívne počúvať je nesmierne dôležitý pilier rozvoja v každom odvetví vedeckej práce, no bez týchto kompetencií sa nezaobídeme, ani pokiaľ túžime tvorivo rozvíjať vlastného ducha. Práve preto ma teší, že katedra kulturológie aj naďalej udržiava kontinuitu úspešných študentských kolokvií ŠVOUČ.

Deň otvorených dverí na katedre kulturológie

Ani tento rok sme nezabudli otvoriť brány uchádzačom o vysokoškolské štúdium na našej katedre a hovorili o všetkom čo sa nás týka a formuje spoločný inšpiratívny dialóg. Univerzitný tvorivý ateliér – naše laboratórium kultúry a umenia – privítal študentov aj pedagógov a stal sa svedkom nesmierne pútavého programu.

Modus nezávislosti v kultúre a umení

Týždeň vedy a techniky 2018 sa na Katedre kulturológie niesol v duchu „nezávislosti“. Práve tento pojem sa stal ústredným motívom vedeckého seminára s názvom „Modus nezávislosti v kultúre a umení“, ktorý sa uskutočnil v rámci riešenia projektu VEGA Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.