Culturologos ponúkol prednášku Ericha Mistríka

Európa, história, kultúrne dedičstvo, kultúra, identita – kľúčové témy prednášky s názvom Kto sme? (Od Homéra po multikulturalizmus), ktorá sa uskutočnila 27. marca 2019 na pôde Filozofickej fakulty UKF v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Organizátorom podujatia bola Katedra kulturológie. Pozvanie opäť prednášať na FF UKF prijal renomovaný estetik, filozof a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. /Katedra etickej a občianskej výchovy, PdF UK v Bratislave/.

Fašiangy 2019 v Nitre

Každoročným zvykom v Nitre je i fašiangový sprievod, ktorý sa tento rok konal dňa 2. 3. 2019 na pešej zóne. Aj tento rok oslovilo mesto Študentské divadlo VYDI. Okrem členov študentského divadla sa zapojili aj študenti kulturológie v rámci tvorivého semináru Divadelná dielňa. Nebolo nás treba dlho presviedčať a s nadšením sme pozvanie prijali.

Erasmus+ seminár

Dávame do pozornosti, že v súvislosti s prihláškami na zahraničné mobility pre budúci akademický rok 2019/2020 Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF organizuje informačný Erasmus+ seminár, ktorý sa bude konať budúci týždeň v utorok, 2. apríla o 13,30 v aule UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.

Petra Kováčiková: Absolventka kulturológie na stáži v pražskom nezávislom kultúrnom centre MeetFactory

Ako študentka kulturologie, som sa rozhodla svoj posledný semester na VŠ stráviť na stáži a efektívne tak využiť toto, v podstate, „voľno“. Štúdium kulturológie ti ponúka veľa rozmanitých tém a podnetov, mňa zaujíma téma nezávislých kultúrnych centier,o ktorých som písala aj svoju diplomovú prácu. Zároveň som sa rozhodla využiť možnosť Erasmus+ stáže v jednom takomto nezávislom kultúrnom centre, konkrétne v MeetFactory v Prahe a využila tak možnosť vyskúšať si ako to v takom NKC funguje na vlastnej koži.

Vedecká sekcia ŠVOUČ 2019 opäť inšpirovala a povzbudila myseľ

Schopnosť viesť konštruktívny dialóg a aktívne počúvať je nesmierne dôležitý pilier rozvoja v každom odvetví vedeckej práce, no bez týchto kompetencií sa nezaobídeme, ani pokiaľ túžime tvorivo rozvíjať vlastného ducha. Práve preto ma teší, že katedra kulturológie aj naďalej udržiava kontinuitu úspešných študentských kolokvií ŠVOUČ.