Vycestuj na mobilitu do Ľvovu!

Chceli by sme vás informovať o možnosti požiadať o realizovanie mobility na Katedre histórie a teórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Mobilita sa týka iba zimného semestra 2019/2020. Ide o jedinečnú ponuku a možnosť v rámci projektu Erasmus+ K107.

voľné miesta sú nasledovné:

– štúdium (1 študent z UKF na 4 mesiace)

– stáž (1 študent z UKF na 6 mesiacov): mobilitu stáž je možné podeliť na 2 časti na 3 mesiace;môžete sa vzájomne zladiť a vycestovať spoločne. Je možné cestovať aj letecky, čo trvá približne hodinu (BA-Lviv)

Termín záväzného prihlásenia: do stredy 22.5.

Univerzita má tradíciu zo 17.storočia, Katedra kulturológie je tam dvakrát taká veľká a má niekoľkonásobne viac študentov aj rôznych aprobácií. Majú komplexný súbor učebných textov, kvalitný výskum a výborných pedagógov – expertov na jednotlivé kulturologické témy. Jeden z mladších kolegov pre Vás pripravuje po anglicky predmet The Fantasy Culture.

Štúdium

Výučba bude prebiehať v AJ. Ide o štúdium predmetov z oblasti kulturológie a príbuzných odborov, ktoré sa Vám budú čo najviac hodiť a páčiť.

Stáž

V rámci stáže sú študenti zapojení do projektov katedry, na ktorých participujú a rozvíjajú tým svoje odborné zručnosti a kompetencie (komunikačné, organizačné, kreatívne a i.). V rámci stáže je tiež možné vycestovať za účelom písania záverečnej práce. Vtedy študent prevažne študuje v knižnici a má odborné a poradné konzultácie s expertmi z prijímajúcej univerzity alebo realizuje svoj výskum k práci.

Mesto poskytuje nekonečné možnosti kultúrneho vyžitia a je to veľké univerzitné mesto, v ktorom to žije. Ľvov je preslávený svojou veľkou kreativitou a pestrosťou, služby a infraštruktúra sú tam na vysokej úrovni.

Ľvov je úplne bezpečný vo vzťahu k vojne na východnom teritóriu.  

Čo sa týka ubytovania, budete si ho hradiť z grantu, ale univerzita Vám pomôže s internátom.

Vo veci zdravotnej starostlivosti máme informáciu o možnosti ošetrenia v partnerskej zdravotníckej inštitúcii, resp. o zabezpečení potrebného dohľadu a kontrolu špeciálne zvoleného lekára. V rámci vašej mobility budete mať uzatvorené aj cestovné poistenie (je to povinná súčasť mobility). V súvislosti s ním Vám tiež plynie nárok a možnosti zdravotného vyšetrenia a ošetrenia. 

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *