Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)

rdečne Vás pozývame na prednášku v rámci vedeckého cyklu Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Hosťom tentoraz bude legendárny tvorca českého folku, režisér, architekt a významná osobnosť českej kultúry a umenia Ing. arch. Vladimír MERTA. (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha; Katedra animované tvorby Filmová akademie múzických umění, Praha)

Vycestuj na mobilitu do Ľvovu!

Chceli by sme vás informovať o možnosti požiadať o realizovanie mobility na Katedre histórie a teórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Mobilita sa týka iba zimného semestra 2019/2020. Ide o jedinečnú ponuku a možnosť v rámci projektu Erasmus+ K107.

Erasmus+ seminár

Dávame do pozornosti, že v súvislosti s prihláškami na zahraničné mobility pre budúci akademický rok 2019/2020 Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF organizuje informačný Erasmus+ seminár, ktorý sa bude konať budúci týždeň v utorok, 2. apríla o 13,30 v aule UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.

Výsledky katedrového kola Študenskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti 2019

VEDECKÁ SEKCIA: Termín konania: 13.3. 2019 o 09.00 hod., UTA FF UKF v Nitre Zloženie odbornej komisie: Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.Členovia: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Andrea Olejárová, Bc. Katarína Truchlá (1. ročník Mgr.),Noemi Halasová (1. ročník Bc.) 1. miesto – Matúš Marchyn (2. ročník Mgr.) Názov práce: „Trampoty“ s ideálom…