Amateur Art Fest 2019 bol bohatý na silné vystúpenia

V predvečer konania Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) sa uskutočnila v Univerzitnom tvorivom ateliéri umelecká sekcia, známa tiež pod názvom Amateur Art Fest, na ktorej každoročne študenti Katedry kulturológie prezentujú svoje pestré umelecké aktivity.

Záznam vytvorilo Mediálne centrum FF UKF

Aktuálny ročník otvoril svojim príhovorom vedúci Katedry kulturológie a zároveň predseda poroty doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. Vo svojom príhovore vyzdvihol tradíciu Amateur Art Festu ako formátu určeného pre prezentáciu najrôznejších umeleckých aktivít a privítal ďalších členov poroty. Je potešujúce, že pozvanie do poroty prijali okrem vedúceho katedry a internej pracovníčky Mgr. Veroniky Moravčíkovej, PhD. aj úspešní absolventi katedry pôsobiaci v najrôznejších oblastiach kultúry – Mgr. Marcela Králiková, Mgr. Nikola Rechtorisová, Mgr. Tomáš Špánik, Mgr. Pavol Ferčák a Bc. Matúš Tóth.

Bohato zastúpene neboli len rady poroty, ale aj publika. Cestu do Univerzitného ateliéru si v ten večer našli priaznivci kultúry a umenia, ktorí prišli podporiť svojich kamarátov a spolužiakov. Obzvlášť poctení sme boli možnosťou privítať v publiku dekanku Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmilu Jurovú, PhD.

Po povzbudivých slovách predsedu poroty uviedla moderátorka večera Andrea Olejárová prvú súťažiacu Annu Kertészovú, ktorá vystúpila s tanečnou performanciou Singularita. Už jej organizovaná tanečná improvizácia naznačovala, že pôjde o silný večer, čo hneď v nasledujúcom vystúpení potvrdila študentka prvého ročníka bakalárskeho štúdia Natália Částová s paradivadelným útvarom na pomedzí umeleckého prednesu a performanice – Rozjímanie.Svojím vystúpením nielenže presvedčila divákov o kvalitách umeleckej činnosti študentov, ale aj umocnila pocity z úvodného tanečného vystúpenia. Pred vystúpením tretieho súťažiaceho sa prítomní presunuli z hľadiska k inštalácii fotografií, kde už bol pripravený ich autor Ladislav Donč, aby odprezentoval výstavu pod názvom Detaily môjho života, ktorá sa skladala z drobných fragmentov života mladého človeka svedčiacich o jeho pestrosti. Diváci zároveň mohli stráviť čas v krátkych dišputách. Ako ďalšie vystúpenie nasledovala apelatívna performancia Bc. Milana HrbekaModlitba za ŠVOUČ využívajúca intermediálne prvky. Vďaka Lukášovi Kollárikovi a Bc. Andrejovi Rekšákovi a ich vystúpeniu A masters of cheerful nightmare patril záver súťažnej časti večera hudbe.

O tom, že rozhodovanie o víťazoch nebolo jednoduché svedčil čas, ktorý si porota dožičila, ale prítomným to nevadilo, keďže mohli stráviť čas v príjemných rozhovoroch a stretnutiach. Naše slová o neľahkom rozhodovaní vo svojej reči ešte pred samotným vyhlásením výsledkov potvrdil aj predseda poroty. Ale ako to už býva, každá súťaž musí poznať svojich víťazov a my sme v ten večer spoznali víťazov Amateur Art Festu 2019. Na treťom mieste sa umiestnil Ladislav Donč s inštaláciou fotografií Detaily môjho života, na druhom mieste sa so svojou tanečnou performanciou Singularita umiestnila Anna Kertészová a prvé miesto získala Natália Částová a jej paradivadelný útvar Rozjímanie.

V závere ďakujeme nielen súťažiacim a členom súťažnej komisie, ale aj všetkým koordinátorom a dobrovoľníkom podieľajúcim sa na prípravách tohtoročného Amateur Art Festu a v neposlednom rade divákom, ktorí si našli čas a zavítali do Univerzitného tvorivého ateliéru. Všetci sme tak svojím malým kúskom prispeli k vydarenému večeru.

Mgr. art. Michal Kočiš

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *