Povedz to umením…

Amateur Art Fest 2019 sa uskutoční 12. marca 2019 v Univerzitnom tvorivom ateliéry (Boženy Slančíkovej 1). Termín odovzdania prihlášok bol predĺžený do: 15. februára 2019. Koordinátori umeleckej sekcie: Mgr. Andrea Olejárová, Mgr. art. Michal Kočiš Kontakt: andrea1.olejarova@gmail.com, kocismichal@yahoo.com Prihlášky môžete zasielať aj na adresu kgabasova@ukf.sk, všetky otázky a postrehy však konzultujte s koordinátormi umeleckej sekcie.