Autor: BALLAY, Miroslav – GABAŠOVÁ, Katarína – KUDLAČÁKOVÁ, Veronika (eds.)
Typ: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 24. – 25. 10. 2013
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť v spolupráci s Katedrou kulturológie FF UKF, 2014, 500 s.
ISBN: 978-80-558-0516-0