Autor: Doc. PhDr. Július Fujak, PhD.
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Levoča: Modrý Peter v spolupráci s Katedrou kulturológie FF UKF v Nitre, 2013. 126 s.
ISBN: 978-80-89545-18-6