Autor: BALLAY, Miroslav – KUDLAČÁKOVÁ, Veronika – MORAVČÍKOVÁ, Erika (eds.)
Typ: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 254 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0849-9